Coronavirus heeft gevolgen voor dekkingsgraad

woensdag, april 15, 2020

Eind vorige week kondigde we aan dat we graag meedenken met werkgevers die betalingsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Ook onze financiële situatie is niet goed. Die is bijna volledig afhankelijk van onze beleggingsrendement en de rente. Beide zijn erg laag en dat zet onze financiële situatie zwaar onder druk.

Aandelen minder waard en lage rente
Medio maart informeerden we u over onze dekkingsgraad eind februari. De coronacrisis zorgde toen al voor een forse daling. We kondigden aan dat de dekkingsgraad naar verwachting nog verder zou dalen. En dat is helaas ook realiteit geworden. Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan. 

Dekkingsgraad daalde verder
Onze dekkingsgraad daalde van 88,1% eind februari naar 82,1% in maart. Onze beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over 12 maanden) daalde van 93,0% eind februari naar 91,7% eind maart. Een herstel op de financiële markten is op korte termijn niet te verwachten. Dat klinkt nu somber, maar het is goed om ons te blijven beseffen dat de dekkingsgraad van eind december 2020 bepalend is voor het wel of niet moeten nemen van maatregelen.

We kijken wat we zelf kunnen doen
Het is niet zo dat we dat moment afwachten. We kijken kritisch naar wat we zelf kunnen doen om een positieve draai te geven aan deze situatie. Door naar onze kosten te kijken. Maar ook door samen met andere fondsen het gesprek te voeren met de overheid. Verder hebben we binnen het bestuur een crisismanagementteam samengesteld om mogelijke acties te bespreken. Bijvoorbeeld of het nodig is om onze beleggingsportefeuille aan te passen.

Lees meer

  • In ons herstelplan leest u dat, op basis van de dekkingsgraad eind vorig jaar, herstel van de dekkingsgraad voor het einde van het jaar nog mogelijk was.
  • In ons financieel crisisplan (zie hoofdstuk 9.1) is geregeld dat wij alleen maatregelen nemen die in de toekomst (bij voorkeur per 1 januari) van kracht worden. Dat betekent dus dat we niet met terugwerkende kracht maatregelen nemen.

     

Hoi