Financiële situatie

dinsdag, juni 16, 2020

Ieder pensioenfonds moet financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen kunnen betalen. Nu en later. De financiële situatie van BPL Pensioen is niet goed. Daarom gaat de pensioenpremie in 2020 en 2021 omhoog. In 2020 hoeven we de pensioenen niet te verlagen, maar er is wel een kans dat dit volgend jaar gebeurt.

Financiële consequenties coronavirus

Door het coronavirus daalde de dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland de afgelopen maanden. Ook onze dekkingsgraad daalde behoorlijk. Lees de corona-update.

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen. De afgelopen 5 jaar hebben we de pensioenen ook niet verlaagd. Maar we konden de pensioenen ook niet verhogen. En we verwachten dat dit de komende jaren ook niet gebeurt.

Wél kans op verlaging in 2021

Onze dekkingsgraad is te laag. Als de dekkingsgraad eind 2020 nog te laag is, moeten we de pensioenen wél verlagen in 2021.

Dekkingsgraad bepaalt of we verhogen of verlagen

Of we de pensioenen verhogen of verlagen, hangt af van hoeveel geld we hebben. We kijken daarvoor iedere maand naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad moet minimaal 104,3% zijn. Eind mei 2020 was onze dekkingsgraad 89,6%. Lees wat dit betekent voor uw pensioen.

De pensioenpremie gaat omhoog in 2020 en in 2021

Onze financiële situatie is dus niet goed. En daar moet wat aan gebeuren. Daarom hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken dat de pensioenpremie in 2020 en in 2021 omhoog gaat. Zo krijgt BPL Pensioen extra geld binnen. Dat is belangrijk voor onze financiële situatie.

  • In 2019 was de pensioenpremie 21,70%
  • In 2020 is de pensioenpremie 25%
  • In 2021 gaat de pensioenpremie omhoog naar 26,4%

Meestal betaalt de werkgever het grootste deel van de pensioenpremie. Op uw loonstrook staat hoeveel pensioenpremie u in 2020 precies betaalt.

Hoe we werken aan onze financiële situatie

Omdat onze financiële situatie niet goed is, nemen we nu al maatregelen. Uw pensioen gaat niet omhoog. De pensioenpremie gaat in 2020 en in 2021 wél omhoog. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen we nog het volgende doen:

  • We kunnen uw pensioen verlagen
  • U gaat minder pensioen opbouwen

Of we deze maatregelen moeten nemen, hangt af van onze financiële situatie aan het eind van het jaar.

Hoi