Financiële situatie - pensioenakkoord

donderdag, juni 25, 2020

Ons belangrijkste doel is zorgen voor een goed pensioen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of opbouwde. De financiële situatie van BPL Pensioen is niet goed. Daarom gaat de pensioenpremie in 2020 en 2021 omhoog. Mogelijk moeten we ook andere maatregelen nemen.

Financiële consequenties coronavirus
Door het coronavirus daalde de dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland de afgelopen maanden. Ook onze dekkingsgraad daalde behoorlijk. Lees de corona-update.

Verlaging? December 2020 is bepalend
Als onze dekkingsgraad eind 2020 te laag is, moeten we de pensioenen verlagen in 2021. Mogelijk moeten we ook het opbouwpercentage verlagen. Eind mei 2020 was onze dekkingsgraad 89,6%. Eind van dit jaar moet de dekkingsgraad minimaal 104,3% zijn. Het is mogelijk dat we net als vorig jaar weer een brief krijgen van Minister Koolmees dat de minimale grens 90% is.  Lees wat dit betekent voor uw pensioen.

Pensioenpremie omhoog in 2021
Onze financiële situatie is dus niet goed. En daar moet wat aan gebeuren. Daarom hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken dat de pensioenpremie in 2020 en in 2021 omhoog gaat. Dat is belangrijk voor het herstel van onze financiële situatie.

  • In 2019 was de pensioenpremie 21,70%
  • In 2020 is de pensioenpremie 25%
  • In 2021 gaat de pensioenpremie omhoog naar 26,4%

Meestal betaalt de werkgever het grootste deel van de pensioenpremie. Op uw loonstrook staat hoeveel pensioenpremie u in 2020 precies betaalt.

Hoe we werken aan onze financiële situatie
Omdat onze financiële situatie niet goed is, nemen we nu al maatregelen. Uw pensioen gaat niet omhoog. De pensioenpremie gaat in 2020 en in 2021 wél omhoog. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen we nog het volgende doen:

  • We kunnen uw pensioen verlagen
  • U gaat minder pensioen opbouwen

Of we deze maatregelen moeten nemen, hangt af van onze financiële situatie aan het eind van het jaar.

Pensioenakkoord
Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Op 22 juni heeft de minister de zogenaamde hoofdlijnen notitie naar de Tweede Kamer gepubliceerd. Weer een stap verder dus. Maar het is nog geen wetgeving, er moet ook nog veel uitgewerkt worden. In hoofdlijnen ziet de nieuwe pensioenstelsel er als volgt uit:

  • Pensioen is geen belofte, de premie wél. Niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen, maar de hoogte van premie staat vast. U weet daardoor niet precies hoeveel pensioen u later ontvangt.
  • U bouwt vermogen op in plaats van pensioen. Het pensioenfonds belegt uw vermogen en houdt u op de hoogte van de hoogte van uw opgebouwde vermogen en hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten.
  • Het uiteindelijke pensioen beweegt zo beter mee met de economische ontwikkelingen.
  • Pensioenen kunnen eerder verhoogd worden als het goed gaat, maar kunnen ook verlaagd worden als het minder gaat.
  • Om verlaging zoveel mogelijk te voorkomen wordt er een veiligheidsbuffer aangehouden.

Het is de bedoeling om het nieuwe pensioensysteem uiterlijk in 2026 in te voeren. Eerder mag ook. Vanaf 2022 kunnen pensioenfondsen al beginnen met de overstap.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Hoi