Nieuw in het pensioenoverzicht: wat als het mee- of tegenzit?

maandag, juli 27, 2020

In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u de hoogte van uw opgebouwde pensioen. Dit jaar staat er ook in hoeveel pensioen u krijgt als het mee- of tegenzit. Wij hebben een inschatting gemaakt van uw pensioen als we te maken krijgen met flinke economische mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer.

Laat u bijpraten door onze pensioenexpert Jan-Willem. 

U bouwt nu pensioen bij ons op: lees wat de bedragen betekenen als u nu pensioen bij ons opbouwt

U heeft in het verleden pensioen bij ons opgebouwd: lees wat de bedragen betekenen als u pensioen bij ons heeft opgebouwd

Hoi