Meest gezocht


Mijn profiel

U vindt hier uw persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk uw profiel


Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over uw pensioen.
Bekijk uw pensioenpost


Adreswijziging

Mijn adres is gewijzigd. Moet ik een adreswijziging doorgeven?
Lees meer over adreswijzigingen


Jaarverslagen

Het fonds brengt jaarlijks verslag uit over de financiële situatie. U kunt zien welke bezittingen en schulden het fonds had, en welke inkomsten en uitgaven er zijn geweest.
Bekijk onze jaarverslagen


Piekarbeid 

Zet u als werkgever tijdens een ‘piekperiode’ tijdelijke werknemers in? Voor deze seizoenswerkers kunt u onder voorwaarden vrijstelling krijgen.
Lees meer over piekarbeid

U bent hier

Met ‘loon’ bedoelen wij het pensioengevend loon. Uw pensioengevend loon bestaat uit:

  • al uw bruto loon dat u ontvangt vanwege uw werktijd
  • de vaste bruto toeslagen en uitkeringen die u per jaar ontvangt.

Het volgende telt mee voor uw pensioengevend loon:

1. het basisloon van uw huidige baan

2. overuren/meeruren/onaangename uren, inclusief inconveniëntentoeslag en ploegentoeslag

3. uw dertiende maand

4. als u die ieder jaar ontvangt: uw eindejaarsuitkering

5. uw vakantietoeslag

6. uitbetaalde verlof- en Adv-/Atv-dagen en reisuren (dus niet reiskosten)

7. prestatietoeslag op uw uurloon

8. een tijdelijke toeslag vanwege werken in een hogere functie

9. een tijdelijke toeslag vanwege vakkennis

10. persoonlijke toeslagen

11. een consignatievergoeding/bereikbaarheidsvergoeding.

Pensioenregeling