2017 in 10 minuten

In tien minuten weten hoe BPL Pensioen ervoor staat? In deze verkorte versie van ons jaarverslag vindt u de belangrijkste cijfers over 2017. Wij vinden ‘samen werken voor later’ belangrijk, daarom laten we graag zien hoe we ervoor staan...

Beleidsdekkingsgraad

                       

Mensen die pensioen van ons ontvangen


Ouderdoms-pensioen

44.037

Partner-pensioen

19.460

Wezen-pensioen

1.437

Arbeidsongeschikt-heidspensioen

2.311

Pensioenrichtleeftijd veranderd

Op 1 januari 2018 ging de pensioenrichtleeftiijd naar 68 jaar.

Maatschappelijk verantwoord beleggen


Iedere maand betaalt u premie voor uw pensioen. Dit geld belegt BPL Pensioen. Dit doen we op een verantwoorde manier.

Waarin beleggen we?

Werknemers

die in het verleden pensioen opbouwden

479.820

Communicatie

Previous Next