Overslaan en naar inhoud gaan

Jacqueline Tuinenga

Jacqueline Tuinenga

In VO sinds: 2014

Namens: CUMELA Nederland

Rol: Lid


Waarom in het VO: Ik wil in het Verantwoordingsorgaan de link naar de praktijk zijn. De op dit moment gehoorde uitspraak dat het pensioenfonds op de schop moet omdat er een kloof zit tussen de verwachtingen van deelnemers en de realiteit vind ik geen reden. Dat er gecommuniceerd moet worden: ja. Maar om daarom het stelsel te veranderen? Ook wordt te vaak in het algemeen over de verschillende pensioenfondsen gesproken. Er is een behoorlijk verschil tussen de diverse pensioenfondsen. BPL Pensioen heeft altijd conservatief gereageerd op veranderingen in de markt. Dat maakt dat het fonds geen korting heeft moeten toepassen op de uitkeringen. Ik vind het een uitdaging om eraan bij te dragen om BPL Pensioen toekomstbestendig te maken. Via het Verantwoordingsorgaan vervul ik daarin een kleine rol.

Trots op: Het feit dat BPL Pensioen geen korting heeft moeten toepassen op de pensioenen.