Overslaan en naar inhoud gaan

Uitslag verkiezingen namens pensioengerechtigden bekend


Het bestuur van BPL Pensioen startte in mei 2021 verkiezingen, omdat er plaats voor een nieuwe bestuurder namens pensioengerechtigden is. Drie kandidaten meldden zich aan voor onze vacature met het aandachtsgebied ‘pensioenbeheer en communicatie’. Iedereen die van ons pensioen krijgt en 18 jaar of ouder is, ontving in mei een uitnodiging om te stemmen. 

We zijn erg blij met het grote aantal mensen dat de moeite nam om te stemmen op één van de kandidaten. We ontvingen in totaal bijna 13.500 stemmen! Een meerderheid van de stemmen ging naar Erna Sluis. De notaris en het bestuur hebben die uitslag vastgesteld. Het bestuur start nu samen met Erna het vervolgtraject dat toewerkt naar een definitieve benoeming.