Overslaan en naar inhoud gaan

BPL Pensioen belegt in houtbouw


BPL Pensioen kijkt uit naar de start van het eerste houtbouwproject. Door te beleggen in houtbouw verwachten we hoge rendementen te kunnen halen én bij te dragen aan CO2-reductie en dus verduurzaming van onze samenleving.

Onze ambitie is zorgen voor een goed én duurzaam pensioen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor een goed én duurzaam pensioen. Onze vastgoedbeheerder Saref helpt ons bij het realiseren van die ambitie én brengt ons in contact met andere pensioenfondsen die ook graag stappen willen zetten in verdere verduurzaming, zoals Pensioenfonds PME. We zien ‘houtbouw’ als dé investering van de toekomst voor hoge stabiele rendementen. Voor potentiële bewoners van ‘houtbouw projecten’ wordt een veilige, betaalbare en duurzame woning gerealiseerd.

Duurzaam hout vervangt vervuilend beton en staal

Het lijkt een stap terug in de tijd: houten huizen bouwen. Maar we zetten hiermee juist een enorme stap voorwaarts in de toepassing van duurzame bouwmaterialen die herbruikbaar zijn! Er is veel onderzoek gedaan naar het bouwen met duurzaam kruislaagshout, ook wel bekend als Cross Laminated Timber (CLT). Er wordt duurzaam hout gebruikt en door de manier waarop het hout verwerkt wordt is de constructie minimaal even sterk als beton, toekomstbestendig en voldoet aan alle veiligheidseisen. 

Verlaging van CO2-uitstoot

Bomen én dus houten gebouwen halen CO2 uit de lucht en slaan dit op totdat het hout vergaat of wordt verbrand. Het bouwproces van een houten constructie is minder vervuilend dan een constructie van beton, doordat er minder transportbewegingen zijn. Ook is de bouw eerder klaar, waardoor we eerder rendement maken. We kijken uit naar de start van ons eerste houtbouwproject.