Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenakkoord: wat kunt u verwachten?


Misschien heeft u in het nieuws al het één en ander gelezen over een ‘nieuw pensioenakkoord’ en vraagt u zich af wat dat voor u betekent en wat u kunt of moet doen. Er moet nog veel worden uitgewerkt in de wet. Dus er is nog veel onduidelijk, maar we vinden het belangrijk u te informeren over wat speelt in ‘pensioenland’, ook in deze fase al. Zo weet u wat u kunt verwachten en wanneer. Wij houden u op de hoogte.

Waarom nieuwe afspraken over pensioen?

Er komen nieuwe regels over het pensioen dat u samen met uw werkgever opbouwt of heeft opgebouwd. Die nieuwe afspraken staan los van de afspraken die eerder over de AOW zijn gemaakt. BPL kan straks kiezen uit twee nieuwe soorten pensioenregelingen. BPL Pensioen is speciaal voor de agrarische en groene sectoren. Onze huidige pensioenregeling houdt daarom bijvoorbeeld rekening met flexibele werktijden. Als straks de contouren van de nieuwe regeling duidelijker zijn, gaan we natuurlijk weer op zoek naar specifieke elementen voor onze sectoren.

Niet alles verandert, sommige dingen blijven gelijk

  • Pensioen blijven we bij BPL Pensioen nog steeds samen regelen. Werkgevers en werknemers zetten beide geld opzij voor later: uw pensioen. Ook als het minder goed gaat met de economie blijven we risico’s samen delen.
  • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
  • Een groot deel van het pensioen bestaat uit AOW, een uitkering van de overheid. Aan de AOW verandert niets.

Geen pensioenbelofte maar een inschatting

Nu: In de pensioenregeling die we nu hebben, zijn afspraken gemaakt over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. U betaalt samen met uw werkgever premie. Wij beleggen dat. Zo zorgen we ervoor dat we samen toewerken naar uw inkomen van later. Dat betekent dat we u steeds een concreet bedrag laten zien van hoeveel pensioen u kunt verwachten op het moment dat u met pensioen gaat.

Straks: Deelnemers  zien  straks hoeveel  geld  zij  samen  met  hun  werkgever  inleggen en  hoeveel  wij daaraan  toevoegen vanuit beleggingsresultaten. De pensioenen ‘bewegen’ mee met de economie. Als het economisch meevalt worden de pensioen verhoogd, valt het tegen dan worden de pensioen verlaagd.

Op korte termijn verandert er nog niets

De nieuwe regels zijn op hoofdlijnen besproken. De volgende stap, is het vastleggen van de nieuwe regels in de Pensioenwet. Er verandert dus niet meteen iets.  

Goed om te weten: de nieuwe regels voor pensioenen zijn uitgesteld.

  • 2022: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2023.
  • 2023-2024: Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving voor de pensioenregeling van BPL Pensioen.
  • 2025-2026: Als er afspraken door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2027 gaat de nieuwe pensioenregeling in.

De regels over verlagingen voor de komende jaren zijn nog onduidelijk

Totdat de nieuwe wetgeving rond is, is nog onduidelijk hoe pensioenfondsen moeten omgaan met een te lage dekkingsgraad. Waarschijnlijk worden de regels voor 2021 versoepeld. Dat betekent dat pensioenfondsen in 2021 pas verplicht zijn om maatregelen te nemen als de dekkingsgraad eind 2020 onder de 90% is. Nu is dat bij een dekkingsgraad onder 104,3%. Het is nog niet duidelijk of deze mogelijke versoepeling ook geldt voor de daaropvolgende jaren. Bekijk de huidige dekkingsgraad.