Overslaan en naar inhoud gaan

Vacature bestuurder namens pensioengerechtigden


Omdat we het belangrijk vinden dat pensioengerechtigden vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur is aan de bestuurstafel plaats voor twee vertegenwoordigers namens pensioengerechtigden. Eén zetel is vacant. Krijgt u een pensioen van BPL Pensioen? Dat kan een ouderdomspensioen zijn maar ook een nabestaandenpensioen. Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u!

Bestuurders nemen besluiten over de uitvoering van de pensioenregeling

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen. Dat betekent onder andere dat besluiten worden genomen die betrekking hebben op de financiële boekhouding van het pensioenfonds, het verhogen of verlagen van de pensioenen, de manier waarop het vermogen wordt belegd en de manier waarop wordt gecommuniceerd. Iedere bestuurder heeft, naast zijn ‘algemene rol’ ook een specifiek aandachtsgebied. De vacature geldt voor een bestuurder met het aandachtsgebied ‘pensioenbeheer en communicatie’. Hier vindt u de volledige functieomschrijving voor bestuurder met het aandachtsgebied pensioenbeheer en communicatie (pdf).

Stuur uw CV en sollicitatiebrief uiterlijk 26 maart 2021

Bent u geïnteresseerd, herkent u zich in de functieomschrijving én heeft u 10 handtekeningen van andere pensioengerechtigden verzameld*? Stuur dan onderstaande gegevens en documenten uiterlijk 26 maart 2021 naar bpl@actor.nl. Eventuele vragen ontvangen wij ook graag op dit e-mailadres.

  • personalia waaronder uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
  • een kopie identiteitsbewijs;
  • een motivatiebrief en CV met daarin uw (werk)ervaring en nevenfuncties. Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden uit het functieprofiel voldoet;
  • een opgave van 3 referenties;
  • een document met 10 handtekeningen (pdf).

Bij de aanmelding van meerdere geschikte kandidaten, worden er verkiezingen georganiseerd. Kijk daarvoor in het verkiezingsreglement (pdf).

 

*) De ontvangen informatie van de kandidaten wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de verkiezingen. Na de formele benoeming van het bestuurslid worden de gegevens van de overige kandidaten verwijderd uit ons systeem.