Pensionering werknemer

Vanaf 65 jaar* gaat de AOW-uitkering van de overheid in. Dit is ook de standaardleeftijd waarop de werknemer volgens deze pensioenregeling met pensioen gaat. Op de pensioendatum - dat kan ook een eerdere datum zijn - kan de werknemer het pensioen dat is opgebouwd, aanpassen aan de situatie en wensen van dat moment.

*In 2013, 2014 en 2015 gaat de AOW-leeftijd ieder jaar met 1 maand omhoog. Verder gaat in 2016, 2017 en 2018 de AOW-leeftijd ieder jaar met 2 maanden omhoog. En vanaf 2019 gaat de AOW-leeftijd jaarlijks met 3 maanden omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd dus 66 jaar. En in 2023 wordt dat 67 jaar. Daarna groeit de AOW-leeftijd mee met de stijging van de levensverwachting. 

Uitruil partnerpensioen voor ouderdomspensioen
Vlak voordat de werknemer met pensioen gaat, kan het partnerpensioen (deels) worden uitgeruild voor ouderdomspensioen. Dit kan ook als de deelname aan de pensioenregeling wordt beëindigd. De eventuele partner moet hier altijd schriftelijk toestemming voor geven. Deze uitruilmogelijkheid is van toepassing op het partnerpensioen dat na 1 januari 2007 is opgebouwd.

Uitruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen
Op de pensioendatum kan het het ouderdomspensioen (deels) worden uitgeruild voor partnerpensioen. De pensioenen worden dan herrekend aan de hand van de actuariële grondslagen. Na uitruil mag het partnerpensioen niet meer bedragen dan 70% van het laatste pensioengevend loon.

Variëren in pensioenhoogte
Op de pensioendatum kan de werknemer ervoor kiezen om te variëren in de hoogte van de pensioenuitkering. In de eerste jaren na pensionering krijgt de werknemer dan een hogere uitkering, later een lagere uitkering. Deze keuze maakt de werknemer eenmalig, als het ouderdomspensioen volledig ingaat. Voorwaarde is dat de laagste uitkering minimaal 75% van de hoogste uitkering is. Deze keuze geldt voor ten minste één en ten hoogste tien jaar. 

Het recht om te variëren met de hoogte van de pensioenuitkering is ook van toepassing als de werknemer overlijdt en de partner een partnerpensioen ontvangt.

Terug naar boven

Wie zorgt er voor uw pensioen?

Wilt u weten wie de mensen zijn achter uw pensioen? Maak dan kennis met ze.

Lees meer

Ik wil meer informatie over

Gaat u binnenkort trouwen?
Bent u minder gaan werken?
Wilt u eerder stoppen met werken?

 
Het zijn allemaal gebeurtenissen in een leven die uw pensioen kunnen beïnvloeden. Lees wat dit voor u kan betekenen. Kies hieronder een situatie waarover u meer wilt weten.Pensioenplanner

Pensioenreglement

Lees hier alles over het pensioenreglement van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.

Lees meer

Dekkingsgraad

Lees hier over de actuele dekkingsgraad van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw.

Lees meer