Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

Het pensioenfonds en haar uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om informatie zorgvuldig en actueel weer te geven. Dit geldt voor informatie op onze website, maar ook voor informatie verstrekt via de telefoon, de chat of per e-mail.

De betreffende informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De gegeven informatie wordt verondersteld juist te zijn. Hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.

Wij streven naar een goede toegankelijkheid van onze website. Het ontwerpen en samenstellen van de site doen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Aansprakelijkheid

BPL Pensioen en haar uitvoeringsorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in, het afgaan op of verspreiden van informatie verkregen via de website, telefoon, chat of e-mail. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Het gebruik van de informatie is dan ook geheel voor risico van de ontvanger.

Berekeningen

Bij de berekeningen op de site gaan het pensioenfonds en haar uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom alleen puur indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Rechten

Het pensioenfonds en haar uitvoeringsorganisatie hebben de rechten op informatie over de inhoud en beeldmateriaal op deze site. Zonder voorafgaande toestemming mag u geen informatie die op deze site staat: 
•    openbaar maken;
•    verveelvoudigen;
•    bewerken;
•    verspreiden.