Nieuws

Financiële situatie

30-11-2020

Onze financiële situatie is niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. We willen graag weer financieel gezond worden. Daarom bekijken we de komende periode welke maatregelen we daarvoor moeten nemen. Bekijk wat dit betekent voor uw pensioen bij BPL Pensioen.


Maatregelen nodig om financiële situatie te herstellen

30-11-2020

Wij voelen ons er verantwoordelijk voor om te zorgen voor een gezond pensioenfonds dat in staat is om de pensioenen nu én in de toekomst te kunnen betalen. En dat is helaas alleen mogelijk als we nú maatregelen nemen.


Onze bijdrage aan klimaat en duurzaamheid

13-11-2020

Klimaat en duurzaamheid gaat iedereen aan. Samen kunnen we zorgen dat de generaties na ons ook kunnen genieten van de aarde. Wij dragen ons steentje bij door de pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen duurzaam te beleggen. En door in ons werk te focussen op klimaat en duurzaamheid.


Aanvullend geboorteverlof en pensioenopbouw

05-11-2020

Een partner heeft recht op geboorteverlof. Tijdens dit verlof bouwt de partner gewoon pensioen op. Sinds 1 juli 2020 kan de partner ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Het is mogelijk om tijdens dit verlof pensioen op te bouwen.


Check uw pensioen met de Pensioenchecker app

03-11-2020

Uw pensioen snel en eenvoudig checken. Met de nieuwe gratis Pensioenchecker app was dit nog nooit zo makkelijk.


Hoe zit u er later bij?

02-11-2020

Later is sneller dan u denkt. Bent u al voorbereid? Dat is makkelijker dan u denkt! Nú is een goed moment om naar uw pensioenoverzicht te kijken.


Ons nieuwe magazine: Mijn BPL Pensioen

27-10-2020

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. Lees in deze eerste uitgave onder andere over de gevolgen van het pensioenakkoord en onze financiële situatie.


Geen informatiebijeenkomsten. Wel gratis videospreekuren!

09-10-2020

Door het coronavirus organiseren wij dit jaar geen informatiebijeenkomsten in de regio’s. Uiteraard ontmoeten wij u graag op een andere manier. Onze gratis videogesprekken zijn daar heel geschikt voor.


Nieuw in het pensioenoverzicht: wat als het mee- of tegenzit?

27-07-2020

Nieuw in het UPO: 3 scenario's voor uw pensioen


Arbeidsongeschikt? Wij zorgen voor uw pensioenopbouw

16-07-2020

Vanaf 1 juli 2020 kijken we naar het salaris vóórdat u ziek werd. Daarvoor was het salaris voor de eerste WIA-dag bepalend.


Pensioenakkoord

13-07-2020

Mogelijk heeft u in het nieuws al het één en ander gelezen over een ‘nieuw pensioenakkoord’ en vraagt u zich af wat dat voor u betekent en wat u kunt of moet doen. Er moet nog veel worden uitgewerkt in wetgeving. Dus er is nog veel onduidelijk. We vertellen u nu alvast graag over de kansen en...


Verkort jaarverslag 2019 online

07-07-2020

Ieder jaar stelt BPL Pensioen een verkort jaarverslag op. Daarin leest u wat de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen waren in afgelopen jaar. Wilt u alle details van 2019 weten? Lees dan het uitgebreide jaarverslag.


Uitslag verkiezingen namens pensioengerechtigden bekend

19-06-2020

Als bestuur van BPL Pensioen zijn wij op zoek gegaan naar een bestuurder met het aandachtsgebied ‘integraal risicomanagement en audit’ die namens pensioengerechtigden voor uw belangen opkomt. Daar hebben wij verkiezingen voor georganiseerd.


Gevolgen van coronacrisis

09-04-2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen ons voorstellen dat u ook vragen over pensioen heeft. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling op pensioenvlak.


Hoi