Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuws

Jaaropgave en specificatie 2023 iets later


Rond 23 januari 2023 krijgt u uw pensioen uitbetaald. Normaal krijgt u rond die datum ook uw jaaropgave en een specificatie. In 2023 krijgt u deze documenten iets later dan u van ons gewend bent.

Lees meer

Toine van der Stee nieuwe voorzitter BPL Pensioen


Vanaf 1 januari 2023 heeft BPL Pensioen een nieuwe voorzitter: Toine van der Stee. Hij volgt daarmee Jack Buckens op. Toine van der Stee zit in het bestuur namens de werkgevers.

Lees meer

BPL Pensioen zet zich in voor het klimaat


BPL Pensioen verminderde in de afgelopen jaren de uitstoot van broeikasgassen in haar beleggingsportefeuille met gemiddeld 50%. Maar we gaan verder. Daarom schreven we een klimaatplan, met daarin onze doelen en wat we gaan doen om die te bereiken.

Lees meer

Meld u aan voor onze informatiebijeenkomst


Begin 2023 organiseren wij vier informatiebijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die pensioen bij ons opbouwt én heeft opgebouwd. We vertellen waarom we de pensioenen opnieuw verhogen per 1 januari 2023, welke pensioenkeuzes u zelf kunt maken en onze voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Er is ook voldoende tijd om ons vragen te stellen. Meld u nu aan.

Lees meer

Webinar: uw pensioen, nu en straks


Uw pensioen is per 1 januari 2023 verhoogd. Waarom met 8%? Op donderdag 19 januari, vanaf 19.00 uur geven we antwoord op deze vragen in ons online webinar.

Lees meer

Premie blijft gelijk, pensioenopbouw iets omlaag


Jaarlijks maken sociale partners en het bestuur van BPL Pensioen nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Waaronder de premie en het opbouwpercentage. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt: de pensioenpremie blijft gelijk, het opbouwpercentage gaat iets omlaag. De pensioenen gaan omhoog.

Lees meer

BPL Pensioen verhoogt álle pensioenen met 8%


Goed nieuws! We kunnen de pensioenen wéér verhogen. In augustus 2022 verhoogden we uw pensioen met 2,6%. Per 1 januari 2023 worden alle pensioenen opnieuw verhoogd, nu met 8%.

Lees meer

BPL Pensioen belegt voor het eerst in duurzame houtbouw


Een besparing van maar liefst 460 ton CO2: dat bereiken we met onze investering in de bouw van 30 woningen op de Binckhorst in Den Haag. De woningen, die begin 2026 worden opgeleverd, worden voor een groot deel gebouwd met een houtsoort dat een veel lagere CO2-uitstoot heeft dan staal en beton.

Lees meer

BPL Pensioen helpt landbouwers en melkveehouders bij verduurzaming


De komende 3 jaar belegt BPL Pensioen €210 miljoen in landbouwgrond. Dat doen we via het Dutch Farmland Fund. “Zo helpen we landbouwers en melkveehouders bij de overstap naar duurzame landbouw”, aldus werkgeversvoorzitter Jack Buckens.

Lees meer

Waarde beleggingen daalt, dekkingsgraad stijgt


De waarde van onze beleggingen daalt. Dat komt door de oorlog in Oekraïne. De rente is wel gestegen. Het effect van de rentestijging is groter dan het effect van de daling van beleggingsopbrengsten. Daardoor stijgt onze dekkingsgraad ook.

Lees meer

Nieuwe pensioenwet gaat waarschijnlijk in op 1 juli 2023


Op 1 januari 2023 zou de nieuwe pensioenwet ingaan. Maar de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer hebben meer tijd nodig voor de behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Daarom heeft minister Carola Schouten laten weten dat de nieuwe pensioenregels waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 gaan gelden.

Lees meer

Uw pensioenoverzicht staat klaar


Bouwde u pensioen bij ons op? Dan staat vanaf 3 september uw Uniform Pensioenoverzicht 2022 (UPO 2022) online voor u klaar. Het UPO geeft u een overzichtelijk beeld van uw pensioensituatie.

Lees meer

Uw mening telt


Wat vindt u van BPL Pensioen? Geef uw mening over ons en onze communicatie via de online vragenlijst. Of meld u aan voor het lezerspanel.

Lees meer

Betaald ouderschapsverlof en pensioen


Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders allebei 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Bekijk wat betaald ouderschapsverlof betekent voor gevolgen voor uw pensioen.

Lees meer

Kijk het webinar terug over het verhogen van uw pensioen


Op woensdag 13 juli hebben ruim 900 mensen gekeken naar ons webinar. Het ging over het verhogen van de pensioenen. Wilt u meer weten? Lees welke vragen we hebben beantwoord en kijk het webinar nu terug!

Lees meer

BPL Pensioen verhoogt pensioenen met 2,6%


Er komt een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Vooruitlopend daarop versoepelt de overheid vanaf 1 juli 2022 de regels die gelden voor het verhogen van pensioenen. Daardoor kunnen we nu de pensioenen per 1 augustus 2022 verhogen met 2,6%.

Lees meer

Uw pensioenoverzicht staat klaar


Krijgt u pensioen van ons? Dan staat vanaf 5 juli uw Uniform Pensioenoverzicht 2022 (UPO 2022) online voor u klaar. Het UPO geeft u een overzichtelijk beeld van uw pensioensituatie.

Lees meer

Mis het niet: het laatste pensioennieuws


We hebben weer een nieuw nummer van Mijn BPL Pensioen voor u. Het magazine met interessante artikelen, tips en het laatste pensioennieuws. Benieuwd? Lees de nieuwste editie nu online!

Lees meer

Uw pensioenoverzicht staat klaar


Bouwt u pensioen bij ons op? Dan staat vanaf 24 juni uw Uniform Pensioenoverzicht 2022 (UPO 2022) online voor u klaar. Het UPO geeft u een overzichtelijk beeld van uw pensioensituatie.

Lees meer

Vacature in de Raad van toezicht BPL Pensioen


Eén van de leden van de Raad van toezicht van BPL Pensioen treedt per 1 januari 2023 af. Wij zijn daarom op zoek naar een kandidaat die onze Raad van toezicht komt versterken. De Raad van toezicht bepaalt in onderling overleg wie de nieuwe voorzitter wordt.

Lees meer

Erna Sluis vanaf mei 2022 bestuurder BPL Pensioen


BPL Pensioen heeft een nieuw bestuurslid: Erna Sluis. Zij is in juli 2021, met een ruime meerderheid van de stemmen gekozen door de pensioengerechtigden.

Lees meer

Wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ naar Tweede Kamer


Op 30 maart is het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel zijn meer details uitgewerkt van het Pensioenakkoord dat het kabinet, werkgevers en werknemers in 2019 hebben afgesproken. Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet begin 2023 ingaat.

Lees meer

Situatie in Oekraïne: we zijn extra waakzaam


Doordat Rusland Oekraïne is binnengevallen, is voor velen een erg zorgelijke situatie ontstaan. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die, direct of indirect, geraakt wordt door deze situatie. We vertellen u graag hoe wij omgaan met deze situatie.

Lees meer

Waardeoverdracht is weer mogelijk


BPL Pensioen wordt financieel steeds iets gezonder. En dat herstel zet door. Dat betekent ook dat waardeoverdracht weer mogelijk is.

Lees meer

We verlagen de pensioenen niet in 2022


In 2022 hoeven we de pensioenen niet te verlagen. Dat heeft te maken met onze financiële situatie. Die is in het afgelopen jaar voldoende verbeterd. Lees wat dit voor uw pensioen betekent.

Lees meer

Gerard Riemen nieuwe werknemersvoorzitter


Vanaf januari 2022 neemt Gerard Riemen namens de werknemers als voorzitter plaats aan onze bestuurstafel. Hij volgt hiermee mevrouw Lundgren op.

Lees meer

Mogen we veel of weinig risico nemen met beleggingen? Dit vindt u!


Eerder dit jaar vroegen we u om mee te doen aan een onderzoek. Past onze manier van beleggen bij uw verwachtingen en wensen? Hoeveel risico mogen we nemen? Dat vinden we belangrijk om te weten. Bekijk de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Lees meer

BPL Pensioen scoort 5 sterren op duurzaamheid


We beleggen steeds duurzamer. In een internationaal onderzoek naar duurzaamheid onder beleggers en investeerders kregen we 91 van de 100 punten én een vijfsterrenbeoordeling. Daar zijn we natuurlijk trots op. Lees meer over onze score en ambities.

Lees meer

Aangepaste openingstijden rond de feestdagen


Rond de feestdagen hebben wij onze openingstijden iets aangepast. Bekijk hier de openingstijdens op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december.

Lees meer

Premie en pensioenopbouw blijven gelijk in 2022


Het is belangrijk dat BPL Pensioen financieel gezond is. Want dan kunnen we de pensioenen blijven betalen, nu én later. Onze financiële positie is het afgelopen jaar verbeterd. Lees wat dit voor uw pensioen betekent.

Lees meer