Nieuws

Uw jaarbericht voor 2021

20-01-2021

Iedereen die pensioen van ons krijgt, sturen wij deze maand de jaaropgaaf van 2020 en uw specificatie voor 2021.


Kijk het webinar van BPL Pensioen terug

19-01-2021

Onze financiële situatie is zorgelijk. Maar gelukkig hoeven wij, zoals het er nu naar uitziet, de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Wel moeten we andere maatregelen nemen om de financiële situatie te verbeteren. In het webinar vertellen we er u meer over. 


Dekkingsgraad december 92,4%, waarschijnlijk geen verlaging

18-01-2021

Onze financiële situatie was eind december 2020 gelukkig iets beter. De dekkingsgraad was 92,4%. Zoals het er nu naar uitziet hoeven we de pensioenen in 2021 niet te verlagen.


Financiële situatie

18-01-2021

Onze financiële situatie is niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. We willen graag weer financieel gezond worden. Daarom bekijken we de komende periode welke maatregelen we daarvoor moeten nemen. Bekijk wat dit betekent voor uw pensioen bij BPL Pensioen.


Maatregelen nodig om financiële situatie te herstellen

18-01-2021

Wij voelen ons er verantwoordelijk voor om te zorgen voor een gezond pensioenfonds dat in staat is om de pensioenen nu én in de toekomst te kunnen betalen. En dat is helaas alleen mogelijk als we nú maatregelen nemen.


Evelien Vlastuin vanaf 1 januari bestuurder BPL Pensioen

06-01-2021

Vanaf 1 januari 2021 neemt Evelien Vlastuin namens pensioengerechtigden plaats aan de bestuurstafel. Daarnaast is ze ook lid van de Risicocommissie.


BPL Pensioen belegt in houtbouw

17-12-2020

BPL Pensioen kijkt uit naar de start van het eerste houtbouwproject. Door te beleggen in houtbouw verwachten we hoge rendementen te kunnen halen én bij te dragen aan CO2-reductie en dus verduurzaming van onze samenleving.


Onze bijdrage aan klimaat en duurzaamheid

13-11-2020

Klimaat en duurzaamheid gaat iedereen aan. Samen kunnen we zorgen dat de generaties na ons ook kunnen genieten van de aarde. Wij dragen ons steentje bij door de pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen duurzaam te beleggen. En door in ons werk te focussen op klimaat en duurzaamheid.


Aanvullend geboorteverlof en pensioenopbouw

05-11-2020

Een partner heeft recht op geboorteverlof. Tijdens dit verlof bouwt de partner gewoon pensioen op. Sinds 1 juli 2020 kan de partner ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Het is mogelijk om tijdens dit verlof pensioen op te bouwen.


Ons nieuwe magazine: Mijn BPL Pensioen

27-10-2020

We vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden. Lees in deze eerste uitgave onder andere over de gevolgen van het pensioenakkoord en onze financiële situatie.


Arbeidsongeschikt? Wij zorgen voor uw pensioenopbouw

16-07-2020

Vanaf 1 juli 2020 kijken we naar het salaris vóórdat u ziek werd. Daarvoor was het salaris voor de eerste WIA-dag bepalend.


Pensioenakkoord

13-07-2020

Mogelijk heeft u in het nieuws al het één en ander gelezen over een ‘nieuw pensioenakkoord’ en vraagt u zich af wat dat voor u betekent en wat u kunt of moet doen. Er moet nog veel worden uitgewerkt in wetgeving. Dus er is nog veel onduidelijk. We vertellen u nu alvast graag over de kansen en...


In 2021 pensioenaangifte met de upa

18-06-2020

BPL Pensioen stapt vanaf 1 januari 2021 over op de uniforme pensioenaangifte (upa). De upa maakt het makkelijker om gegevens bij ons aan leveren. De aanlevering gaat namelijk automatisch via uw salarispakket.


Gevolgen van coronacrisis

09-04-2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen ons voorstellen dat u ook vragen over pensioen heeft. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling op pensioenvlak.


Hoi