Nieuws

Geen informatiebijeenkomsten. Wel gratis videospreekuren!

09-10-2020

Door het coronavirus organiseren wij dit jaar geen informatiebijeenkomsten in de regio’s. Uiteraard ontmoeten wij u graag op een andere manier. Onze gratis videogesprekken zijn daar heel geschikt voor.


Financiële situatie

29-09-2020

Onze belangrijkste taak is om te zorgen voor een goed pensioen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of opbouwde. Maar onze financiële situatie is niet goed. Daarom kondigden we al aan dat de pensioenpremie, net als in 2020, ook in 2021 omhoog gaat. Mogelijk moeten we ook andere maatregelen...


Nieuw in het pensioenoverzicht: wat als het mee- of tegenzit?

27-07-2020

Nieuw in het UPO: 3 scenario's voor uw pensioen


Arbeidsongeschikt? Wij zorgen voor uw pensioenopbouw

16-07-2020

Vanaf 1 juli 2020 kijken we naar het salaris vóórdat u ziek werd. Daarvoor was het salaris voor de eerste WIA-dag bepalend.


Pensioenakkoord

13-07-2020

Mogelijk heeft u in het nieuws al het één en ander gelezen over een ‘nieuw pensioenakkoord’ en vraagt u zich af wat dat voor u betekent en wat u kunt of moet doen. Er moet nog veel worden uitgewerkt in wetgeving. Dus er is nog veel onduidelijk. We vertellen u nu alvast graag over de kansen en...


Verkort jaarverslag 2019 online

07-07-2020

Ieder jaar stelt BPL Pensioen een verkort jaarverslag op. Daarin leest u wat de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen waren in afgelopen jaar. Wilt u alle details van 2019 weten? Lees dan het uitgebreide jaarverslag.


Uitslag verkiezingen namens pensioengerechtigden bekend

19-06-2020

Als bestuur van BPL Pensioen zijn wij op zoek gegaan naar een bestuurder met het aandachtsgebied ‘integraal risicomanagement en audit’ die namens pensioengerechtigden voor uw belangen opkomt. Daar hebben wij verkiezingen voor georganiseerd.


Gevolgen van coronacrisis

09-04-2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen ons voorstellen dat u ook vragen over pensioen heeft. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling op pensioenvlak.


Hoi