Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bel ons gerust. We bespreken direct uw klacht. Vaak kunnen we dan het probleem meteen samen oplossen.

Neem telefonisch contact met ons op

Houd uw pensioennummer of werkgeversnummer bij de hand. We kunnen u dan beter van dienst zijn. 

Komen we er samen niet uit?

Dan kunt u een klacht of een geschil indienen.

 • Geschil: bent u het niet eens met een besluit van het bestuur van BPL Pensioen over de uitleg van de pensioenreglementen of de statuten van BPL Pensioen? Dan is er sprake van een geschil.
 • Klacht: in andere situaties heeft u te maken met een klacht. 

In het telefoongesprek zullen wij ook aangeven of u met een klacht of een geschil te maken heeft. Hieronder leest u wat u in beide gevallen kunt doen. Lees ook het klachten- en geschillenreglement (pdf) voor meer informatie. 

Als u een klacht heeft

Een klacht indienen

Stuur een e-mail of brief
U kunt uw klacht per e-mail of per brief indienen. Vermeld in uw e-mail of brief:

 • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • de reden of redenen van uw klacht;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw pensioen- of werkgeversnummer.

Onze contactgegevens
BPL Pensioen
onderwerp: klacht
Postbus 451
9700 AL Groningen

E-mailadres voor (oud-)werknemers en gepensioneerden: deelnemer@bplpensioen.nl
E-mailadres voor werkgevers: werkgever@bplpensioen.nl

Wanneer krijg ik antwoord?

U krijgt een bevestiging met daarin de datum waarop u uiterlijk antwoord krijgt. U krijgt deze bevestiging binnen 5 werkdagen na uw klacht.

BPL Pensioen wil uw klacht binnen 15 werkdagen afhandelen.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de schriftelijke afhandeling van uw klacht? Dan kunt u per brief binnen 14 dagen een klacht indienen bij het bestuur van BPL Pensioen. Het bestuur doet dan een uitspraak over de klacht. 

Stuur uw brief naar:
BPL Pensioen
Ter attentie van het bestuur
Postbus 451
9700 AL Groningen

Niet eens met de beslissing van het bestuur van BPL Pensioen?
Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: (070) 333 89 65
www.ombudsmanpensioenen.nl

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement

Als u een geschil heeft

Een geschil indienen

Bij een geschil kunt u schriftelijk een bezwaar indienen bij de commissie van Beroep van BPL Pensioen. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken nadat u het bestuursbesluit heeft ontvangen naar:

BPL Pensioen
T.a.v. de commissie van Beroep
Stationsweg 1
3445 AA Woerden

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam en adres;
 • een omschrijving van de beslissing waarover het geschil gaat. Stuur ook een kopie van de beslissing van het bestuursbesluit mee;
 • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit van het bestuur;
 • datum en ondertekening;

Stuur eventueel belangrijke schriftelijke stukken mee.

Bezwaarschrift opgestuurd. En dan?
U krijgt schriftelijk bericht over de beslissing van de commissie van Beroep.

Niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? U kunt beroep instellen tegen het besluit op uw bezwaarschrift bij de kantonrechter.