Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bel ons! Onze experts aan de telefoon proberen samen met u direct tot een oplossing te komen. Soms is er iets meer uitzoekwerk nodig. Hierna leest u hoe u een klacht kunt indienen en wanneer u daarop een reactie krijgt.

Wij nemen elke uiting van ontevredenheid serieus

We vinden het belangrijk dat er op een juiste manier met u en uw belangen wordt omgegaan. Daarom horen we het graag als u ontevreden over ons bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u door ons behandeld of geïnformeerd bent. Of over een door ons genomen besluit op basis van het pensioenreglement.

Over uw klacht

Klacht indienen in stappen

Geef uw klacht aan ons door

1. Geef uw klacht door: bel, chat, mail of schrijf een brief.

BPL Pensioen
Afdeling Klachten
Postbus 451
9700 AL Groningen
deelnemer@bplpensioen.nl  óf werkgever@bplpensioen.nl 

Max. 5 werkdagen

2. We sturen u een ontvangstbevestiging. Soms bellen we.

Max. 15 werkdagen

3. U ontvangt een inhoudelijke, schriftelijke reactie. 

Max. 6 weken

4. Niet tevreden met onze reactie? Stuur een brief of mail naar het Dagelijks Bestuur:

BPL Pensioen
Ter attentie van het Dagelijks Bestuur
Postbus 451
9700 AL Groningen
deelnemer@bplpensioen.nl óf werkgever@bplpensioen.nl 

U kunt ook direct in beroep gaan bij de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ongeveer 8 weken

5. U ontvangt een inhoudelijke, schriftelijke reactie.

Max. 1 jaar

6. Niet tevreden met de beslissing van het Dagelijks Bestuur?   

Gaat uw klacht over een besluit op basis van het reglement? 

  • U kunt uw geschil voorleggen bij de onafhankelijke Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Lees meer op de website van de GIP of neem contact op via 085 049 20 30 en info@gipcontact.nl 
  • U kunt ook direct, zonder tussenkomst van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen, in beroep gaan bij de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Gaat uw klacht over iets anders?

  • Neem contact op met de rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Meer weten?

Lees ons klachtenreglement (pdf) voor meer informatie.