Overslaan en naar inhoud gaan

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Bel ons! Onze experts aan de telefoon proberen samen met u direct tot een oplossing te komen. Soms is er iets meer uitzoekwerk nodig. Hierna leest u hoe u een klacht kunt indienen en wanneer u daarop een reactie krijgt.

Wij nemen elke uiting van ontevredenheid serieus

We vinden het belangrijk dat er op een juiste manier met u en uw belangen wordt omgegaan. Daarom horen we het graag als u ontevreden over ons bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u door ons behandeld of geïnformeerd bent. Of over een door ons genomen besluit op basis van het pensioenreglement.

Over uw klacht

Klacht indienen in stappen

Geef uw klacht aan ons door

1. Geef uw klacht door: bel, chat, mail of schrijf een brief.

BPL Pensioen
Afdeling Klachten
Postbus 451
9700 AL Groningen
deelnemer@bplpensioen.nl  óf werkgever@bplpensioen.nl 

Max. 5 werkdagen

2. We sturen u een ontvangstbevestiging. Soms bellen we.

Max. 15 werkdagen

3. U ontvangt een inhoudelijke, schriftelijke reactie. 

Max. 6 weken

4. Niet tevreden met onze reactie? Stuur een brief of mail naar het Dagelijks Bestuur:

BPL Pensioen
Ter attentie van het Dagelijks Bestuur
Postbus 451
9700 AL Groningen
deelnemer@bplpensioen.nl óf werkgever@bplpensioen.nl 

Ongeveer 8 weken

5. U ontvangt een inhoudelijke, schriftelijke reactie.

6. Niet tevreden met de beslissing van het Dagelijks Bestuur?

Max. 6 weken

Gaat uw klacht over een besluit op basis van het reglement?
Stuur een brief naar:
BPL Pensioen
T.a.v. Commissie van Beroep
Stationsweg 1
3445 AA Woerden
Of stuur een mail naar: commissievanberoep.bplpensioen@actor.nl 
U kunt eventueel daarna nog in beroep bij de Ombudsman Pensioenen of de burgerlijke rechter. U kunt ook zonder tussenkomst van de Commissie van Beroep direct in beroep bij de burgerlijke rechter.

Gaat uw klacht over iets anders?
Neem contact op met de burgerlijke rechter of
Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon: (070) 333 89 65
www.ombudsmanpensioenen.nl

Meer weten?

Lees ons klachtenreglement (pdf) voor meer informatie.