Gevolgen van coronacrisis

Alle informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor uw pensioen vindt u hier. We werken deze pagina steeds bij zodat u op de hoogte blijft.

Bijgewerkt op 15 april 2020

Wij blijven bereikbaar

Ook nu blijven wij uw vragen uiteraard beantwoorden. Stel uw vraag bij voorkeur via e-mail of gebruik de chatfunctie. Als u het prettiger vindt om telefonisch contact op te nemen, dan kan dat natuurlijk. Het kan zijn dat de wachttijden iets langer zijn dan normaal. Neem contact met ons op.  

Mogelijk geen post in het buitenland vanwege coronavirus, geef uw e-mailadres door

Als u in het buitenland woont, wordt post in sommige gevallen niet of later bezorgd. Dit heeft te maken met het coronavirus. De vertraging is afhankelijk van het land waarin u woont. Kijk voor meer informatie over de postbezorging op de website van PostNL.

Geef uw e-mailadres door, door in te loggen. Als er nieuwe post voor u is, sturen wij daarover een mail.

Werktijdverkorting? Pensioenopbouw blijft

Als een werkgever werktijdverkorting of NOW voor één of meerdere van zijn of haar werknemers toegekend krijgt, heeft dat geen gevolgen voor de pensioenopbouw. De werkgever krijgt een ‘vergoeding’ voor het feit dat hij/zij werknemers in dienst houdt. De loondoorbetaling aan werknemers wijzigt niet. Het loon dat de werkgever aan ons doorgeeft wijzigt niet. En dus ook de pensioenopbouw van werknemers verandert niet.

Ontslag of gedeeltelijk ontslagen?

Wordt u ontslagen? Of gedeeltelijk ontslagen? Vraag een WW-uitkering aan bij UWV.

  • Krijgt u een WW-uitkering? Wij horen dat van UWV. Uw pensioenopbouw loopt nog maximaal zes maanden door. U betaalt daar geen premie voor. Stopt uw WW-uitkering eerder? Dan stopt uw premievrije voortzetting ook.
  • U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen. Daarmee voorkomt u dat er een gat ontstaat in uw pensioenopbouw.

Dekkingsgraad daalt door crash op de beurzen

Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan.

Financiële consequenties coronavirus

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maanden fors. Ook is te verwachten dat een daling doorzet in de komende maanden. Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan. Lees meer over onze actuele dekkingsgraad.

We monitoren de financiële situatie

We maken ons zorgen over de financiële situatie, daarom:

  • informeren we sociale partners;
  • analyseren we in onze vergadering nogmaals kritisch de mogelijke stappen die gezet kunnen worden.

In ons financieel crisisplan is geregeld dat wij alleen maatregelen nemen die in de toekomst (bij voorkeur per 1 januari) van kracht worden. Dat betekent dus dat we niet met terugwerkende kracht maatregelen nemen.

Hoi