Gevolgen van coronacrisis

Een deel van de werkgevers in de agrarische en groene sectoren ondervindt gevolgen van het coronavirus en heeft misschien zelfs moeite om te kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen. Wij begrijpen dat u als werkgever nu veel aan uw hoofd heeft.

Alle informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenen vindt u hier. We werken deze pagina steeds bij zodat u op de hoogte blijft.

Bijgewerkt op 15 april 2020

Samen zoeken naar een oplossing? Neem contact op

We vragen u de pensioenpremie zoveel als mogelijk binnen onze termijn te betalen. Zo hebben we de tijd om samen met werkgevers die wél betalingsproblemen hebben te zoeken naar een passende oplossing. Heeft u als gevolg van de corona-crisis betalingsproblemen? Neem contact met ons op. Bij voorkeur via mail: werkgever@bplpensioen.nl. Heeft u de afgelopen weken al een e-mail gestuurd? Dan ontvangt u binnenkort bericht van ons.

Wij blijven bereikbaar

Ook nu blijven wij uw vragen uiteraard beantwoorden. Stel uw vraag bij voorkeur via e-mail of gebruik de chatfunctie. Als u het prettiger vindt om telefonisch contact op te nemen, dan kan dat natuurlijk. Het kan zijn dat de wachttijden iets langer zijn dan normaal. Neem contact met ons op

Werktijdverkorting? Pensioenopbouw blijft

Als u werktijdverkorting of NOW voor één of meerdere van uw werknemers toegekend krijgt, heeft dat geen gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers. U krijgt een ‘vergoeding’ voor het feit dat u werknemers in dienst houdt. De loondoorbetaling wijzigt niet. Het loon dat u aan ons doorgeeft wijzigt niet. En dus ook de pensioenopbouw van werknemers verandert niet.

Dekkingsgraad daalt door crash op de beurzen

Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan.

Financiële consequenties coronavirus

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maanden fors. Ook is te verwachten dat een daling doorzet in de komende maanden. Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan. Lees meer over onze actuele dekkingsgraad.

We monitoren de financiële situatie

We maken ons zorgen over de financiële situatie, daarom:

  • informeren we sociale partners;
  • analyseren we in onze vergadering nogmaals kritisch de mogelijke stappen die gezet kunnen worden.

In ons financieel crisisplan is geregeld dat wij alleen maatregelen nemen die in de toekomst (bij voorkeur per 1 januari) van kracht worden. Dat betekent dus dat we niet met terugwerkende kracht maatregelen nemen.

Hoi