Gevolgen van coronacrisis

Een deel van de werkgevers in de agrarische en groene sectoren ondervindt gevolgen van het coronavirus en heeft misschien zelfs moeite (gehad) om te kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen. Wij begrijpen dat u als werkgever nu veel aan uw hoofd heeft.

Alle informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenen vindt u hier. We werken deze pagina steeds bij zodat u op de hoogte blijft.

Bijgewerkt op 2 juli 2020

Soepel incassobeleid tot 1 juli

Als gevolg van de corona-crisis pasten we in maart ons incassobeleid tijdelijk aan. Als een bedrijf niet in staat was om de facturen te betalen, brachten we geen incassokosten en rente in rekening. Wel namen we contact op om er samen uit te komen. Dit soepele incassobeleid liep in principe tot 1 juni 2020. We verlengden het tot 1 juli 2020.

Vanaf 1 juli regulier incassobeleid

Voor alle facturen die wij na 1 juli 2020 versturen geldt ons reguliere incassobeleid.  Dat betekent dat deze facturen binnen de normale vervaltermijn van 14 dagen betaald moeten worden. Lukt het u niet om te betalen, neem dan contact met ons op. Heeft u de afgelopen weken al een e-mail gestuurd? Dan ontvangt u binnenkort bericht van ons.

Let op:  voor alle facturen die we vanaf 1 juli versturen geldt het reguliere incassobeleid. Over eventuele openstaande facturen van voor 1 juli 2020 nemen we contact met u op.

Werktijdverkorting? Pensioenopbouw blijft

Als u werktijdverkorting of NOW voor één of meerdere van uw werknemers toegekend krijgt, heeft dat geen gevolgen voor de pensioenopbouw van uw werknemers. U krijgt een ‘vergoeding’ voor het feit dat u werknemers in dienst houdt. De loondoorbetaling wijzigt niet. Het loon dat u aan ons doorgeeft wijzigt niet. En dus ook de pensioenopbouw van werknemers verandert niet.

Dekkingsgraad daalt door crash op de beurzen

Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan.

Financiële consequenties coronavirus

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maanden fors. Ook is te verwachten dat een daling doorzet in de komende maanden. Het coronavirus zorgt voor een negatieve ontwikkeling op de financiële markten, omdat gevreesd wordt voor een economische crisis. Nu aandelen minder waard worden, worden ook onze beleggingen minder waard. Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan.

We monitoren de financiële situatie

We maken ons zorgen over de financiële situatie, daarom:

  • informeren we sociale partners;
  • analyseren we in onze vergadering nogmaals kritisch de mogelijke stappen die gezet kunnen worden.

In ons financieel crisisplan is geregeld dat wij alleen maatregelen nemen die in de toekomst (bij voorkeur per 1 januari) van kracht worden. Dat betekent dus dat we niet met terugwerkende kracht maatregelen nemen.

Hoi