Overslaan en naar inhoud gaan

Hoorrecht voor vereniging van gepensioneerden en oud-deelnemers

Gepubliceerd op:

Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) maken afspraken over de nieuwe pensioenregels en de overstap naar die nieuwe regels. Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van ex-deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid een oordeel te geven over de voorstellen van sociale partners. 

Het hoorrecht geldt alleen voor verenigingen

Als gepensioneerde of oud-deelnemer van BPL Pensioen kunt u samen met anderen een vereniging vormen. Deze vereniging mag een oordeel geven over de voorstellen van sociale partners over het omzetten van de pensioenen naar de nieuwe regels. Dit heet het ‘hoorrecht’. De sociale partners wegen en beoordelen het oordeel van de vereniging. Het oordeel van de vereniging is niet bindend.

Wilt u als vereniging uw stem laten horen?
Stuur dan vóór 31 december 2023 een e-mail naar bpl@actor.nl
Of een aangetekende brief naar: BPL Pensioen, t.a.v. mevrouw W. Schut, Pompmolenlaan 10C, 3447 GK Woerden.

Regels om gebruik te maken van het hoorrecht

Het hoorrecht geldt alleen voor verenigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vereniging heeft een minimum aantal leden:
  • Een gepensioneerdenvereniging bestaat uit minimaal 1.000 gepensioneerden. 
  • Een oud-deelnemersvereniging bestaat uit minimaal 1.000 oud-deelnemers.
  • Een vereniging van gepensioneerden en oud-deelnemers bestaat uit minimaal 1.000 gepensioneerden en 1.000 oud-deelnemers;
 • De vereniging heeft zich bij ons aangemeld vóór 31 december 2023 via bovenstaand (mail-) adres met de mededeling dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht.
 • In de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of oud-deelnemers van BPL Pensioen behartigt.

Als uw vereniging is aangemeld krijgt u bericht

Als u uw vereniging heeft aangemeld, kunt u dit verwachten:

 1. Uw vereniging krijgt bericht van ons zodra de sociale partners afspraken hebben gemaakt. We zetten de afspraken dan ook op deze website. 
 2. U leest wat de uiterste datum is waarop een oordeel gegeven kan worden.
 3. Uw vereniging krijgt altijd reactie van de sociale partners. 
 4. De sociale partners nemen een reactie op het hoorrecht op in het transitieplan over de nieuwe regels voor pensioen.