Arbeidsongeschikt

U wilt weten wat er voor uw pensioen is geregeld als u arbeidsongeschikt bent. U blijft pensioen bij ons opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. 

Arbeidsongeschikt: u blijft pensioen opbouwen

Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen bij ons opbouwen:  

  1. Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie voor u. Een voorwaarde is wel dat u pensioen bij ons opbouwde op het moment dat u arbeidsongeschikt werd.
     
  2. Over het deel dat u (mogelijk) nog werkt. U en uw werkgever betalen de premie.

Hoeveel wij betalen hangt af van uw situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bent Percentage pensioenopbouw dat wij betalen
65% of meer 100%
45% - 65% 50%
35% - 45% 25%
Minder dan 35% 0%

Hoi