Overslaan en naar inhoud gaan

Dekkingsgraad

Ieder pensioenfonds wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen kunnen betalen. Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat.

  Dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat

  De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben; én
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en later.

  Dekkingsgraad: 101,4% (september 2021)

  Een dekkingsgraad onder de 104,3% betekent dat we mogelijk maatregelen moeten nemen.

  De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

  DatumGemiddeldeHuidig
  Oktober 202087,6%85,3%
  November 202087,6%91,5%
  December 202087,2%92,4%
  Januari 202187,1%92,6%
  Februari 202187,8%96%
  Maart 202189,2%100%
  April 202190,8%101,8%
  Mei 202192,1%101,2%
  Juni 202193,5%101,5%
  Juli 202194,6%98,7%
  Augustus 202195,6%100,1%
  September 202196,9%101,4%

  Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

  De dekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  1. De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te kunnen betalen.
  2. Met de dekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat. Of gelijk blijft. We willen de pensioenen ieder jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna ieder jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen, wordt uw pensioen minder waard.

  Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

  Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

  • Door de rente. De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. De rente daalt al heel lang. Daarom moeten we een steeds hogere reserve aanhouden. Op dit moment hebben we daarvoor niet genoeg geld in kas. Daarom is onze dekkingsgraad onder de 104,3%.
  • Door het rendement op onze beleggingen. Wij beleggen de premie die u en uw werkgever betalen. Die beleggingen leveren rendement op. Een goed rendement is goed voor onze dekkingsgraad. Ons gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar was 7,4%. Toch is het rendement niet goed genoeg om de lage rente goed te maken.

  Ook de levensverwachting heeft gevolgen voor de dekkingsgraad. We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.

  Dit zijn de 5 belangrijkste dekkingsgraden

  1. Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als we het over de dekkingsgraad hebben, dan gaat het meestal over de beleidsdekkingsgraad.
  2. Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. Je ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.
  3. Vereiste dekkingsgraad: komt de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad, dan moeten we een herstelplan maken.
  4. Minimaal vereiste dekkingsgraad: is de beleidsdekkingsgraad 5 jaar lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we maatregelen nemen. Uw pensioen kan bijvoorbeeld omlaag gaan.
  5. Kritische dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad waarbij we kunnen aantonen dat we binnen onze herstelperiode van 10 jaar boven onze vereiste dekkingsgraad komen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de kritische dekkingsgraad, dan kunnen we dit niet aantonen. We moeten dan maatregelen nemen. Uw pensioen kan bijvoorbeeld omlaag gaan.

  Herstelplan om financieel gezond te worden

  Onze dekkingsgraad is te laag. We hebben geen reserves. Daarom hebben we een herstelplan (pdf) gemaakt. In het herstelplan staat hoe we weer financieel gezond worden. En hoe we dus weer reserves krijgen. Het herstelplan is naar De Nederlandsche Bank gestuurd. 

  Crisisplan bij een crisis

  We hebben ook een crisisplan. Hierin staat wat we doen in noodsituaties. Bijvoorbeeld dat we de pensioenen verlagen. Of dat u minder pensioen opbouwt.

  Meer weten over de financiële situatie

  Bekijk onze Actuariële- en Bedrijfstechnische Nota.pdf (abtn)