Partnerpensioen

U wilt weten wat er voor uw partner is geregeld als u overlijdt. Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen van ons. Uw partner krijgt misschien tijdelijk een aanvulling.

Uw partner krijgt partnerpensioen als u overlijdt 

Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Bekijk de voorwaarden voor partnerpensioen

Uw partner krijgt misschien tijdelijk een aanvulling

Ontvangt uw partner nog geen AOW als u overlijdt? Dan krijgt uw partner naast het partnerpensioen misschien tijdelijk een aanvulling

Bekijk hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt

Bekijk in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt. U vindt uw UPO in uw eigen postbus.

U hoeft uw partner niet aan te melden

U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden. Als u overlijdt, kijken we of u een partner had. Uw partner krijgt dan bericht van ons. 

Hoi