Overslaan en naar inhoud gaan

Recht op partnerpensioen

U wilt weten of uw partner recht heeft op partnerpensioen. Of uw partner recht heeft op een partnerpensioen, hangt af van een aantal zaken.

Wel recht op partnerpensioen

Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u op het moment van uw overlijden óf op uw pensioendatum:

  • minstens 1 jaar getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of een samenlevingsovereenkomst had die is vastgelegd bij een notaris; of
  • minstens 3 jaar op hetzelfde adres samenwoonde en stond ingeschreven bij uw gemeente.

Lees meer over hoeveel geld uw partner krijgt.

Geen recht op partnerpensioen

Uw partner heeft géén recht op partnerpensioen als:

  • u met pensioen was toen u een partner kreeg;
  • u eerder gescheiden bent en uw ex-partner recht heeft op het hele partnerpensioen;
  • u met pensioen bent en u het partnerpensioen helemaal hebt geruild voor ouderdomspensioen;
  • u en uw partner bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad (ouders en kinderen).

Tot slot geldt: u kunt in de pensioenregeling maar één partner op één moment hebben.