Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoord beleggen

Wij geloven erin dat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen. Maar uiteraard ook aan een betere, leefbare wereld.

Beheersen duurzaamheidsrisico’s

Wij hechten veel waarde aan het beheersen van duurzaamheidsrisico’s. Bij het samenstellen van onze portefeuilles houden we dan ook nadrukkelijk rekening met duurzaamheidsinformatie. Zo proberen we continue het duurzaamheidsprofiel van onze beleggingsportefeuilles te verbeteren en de CO2-voetafdruk te verlagen.

Klimaatverandering en water

De beschikbaarheid van zoet water en klimaatverandering is volgens ons één van de grootste (toekomstige) problemen voor mensen én bedrijven. Problemen die ook de waarde van beleggingen en de winstgevendheid van de bedrijven in het bijzonder, negatief kunnen beïnvloeden.

We besteden bij onze beleggingen extra aandacht aan de speerpunten klimaatverandering en water. Mede omdat deze thema’s voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector erg belangrijk zijn. En dus ook voor ons.

Verlagen van CO2 uitstoot

De afgelopen jaren verlaagden we de CO2 uitstoot in onze aandelenportefeuille enorm. Het doel was om 50% te verlagen, maar sinds 2016 is de uitstoot met maar liefst 76% afgenomen. Ook realiseerden we een verlaging van CO2 uitstoot in onze bedrijfsobligatieportefeuille, die is nu 40% lager dan de index.

Mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie

Principes over mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en anticorruptie zijn leidend voor ons beleggingsbeleid:

  • Ondernemingen waarin we beleggen handelen naar deze principes.
  • Van landen waarin we beleggen verwachten wij dat zij een zorgplicht vervullen en dat zij hun burgers beschermen en toegang tot het rechtssysteem waarborgen.

Stemmen tijdens vergaderingen

Wij gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. Op afstand doen we dit, want aandeelhoudersvergaderingen vinden wereldwijd plaats. Wij zijn een betrokken aandeelhouder die als doel heeft om op lange termijn waarde te creëren, zowel financieel als maatschappelijk. In ons stemverslag (pdf) leest u op welke manier we stemden bij onderneming in portefeuille. Bekijk ons stemgedrag. U zoekt eenvoudig op bedrijfsnaam.

Bedrijven stimuleren om te verduurzamen

Als we beleggen, letten we er goed op dat we niet of zo min mogelijk beleggen in bedrijven die niet willen meewerken aan duurzaamheid. Wij geloven erin dat het belangrijk is voor het rendement én mens, milieu en maatschappij om bedrijven te beïnvloeden hun goederen en diensten op een verantwoorde manier te produceren. Daarom stimuleren we bedrijven waarin we beleggen, om te verduurzamen.

We sluiten zo’n onderneming dus niet meteen uit. Eerst gaan we in gesprek. Waar mogelijk slaan we de handen inéén met andere beleggers. Als een onderneming zijn gedrag niet verbeterd en structureel schade toebrengt aan mens, milieu en maatschappij sluiten wij de onderneming uit van belegging en verkopen we onze posities.

Uitsluiting bedrijven die controversiële wapens en tabaksproducten produceren

BPL Pensioen kiest er bewust voor om in sommige ondernemingen niet te beleggen. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in ondernemingen als deze controversiële wapens of tabaksproducten produceren. Ook beleggen wij niet in ondernemingen waarbij de omzet deels voortkomt uit de winning of het gebruik van steenkool en teerzand.

Alleen beleggen in landen die goed zijn voor mens en milieu

Als we in landen beleggen, vinden we het belangrijk dat ze zich houden aan afspraken over mensenrechten, arbeidsrechten, milieuafspraken en corruptiebestrijding. Voldoet een land niet aan ons normenkader? Dan beleggen wij niet in de staatsobligaties van dat land.

Beloningsbeleid houdt rekening met belang van onze deelnemers

Ons bestuur heeft haar beloningsbeleid vastgelegd in het Beloningsbeleid (pdf). Duurzaamheid zit ‘m ook in een beheerst beloningsbeleid, zonder perverse prikkels die ten koste gaan van de belangen van onze deelnemers. Om duurzaamheid op een gebalanceerde wijze in het beleggingsbeleid op te nemen heeft het Bestuur een strategische pijler ‘Een Groen Pensioenfonds’ opgesteld en een verantwoord beleggen visie en strategie uitgewerkt. Ook zorgt het Bestuur voor een heldere en gedocumenteerde beleids- en verantwoordingscyclus. Het beloningsbeleid en de strategische pijler ‘Een Groen Pensioenfonds’ moedigen niet aan om meer risico’s te nemen dan voor het fonds aanvaardbaar is.