Financiële situatie

maandag, juli 13, 2020

Onze belangrijkste taak is om te zorgen voor een goed pensioen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of opbouwde. Maar onze financiële situatie is niet goed. Daarom kondigde we al aan dat de pensioenpremie, net als in 2020, ook in 2021 omhoog gaat. Mogelijk moeten we ook andere maatregelen nemen.

Verlaging? December 2020 is bepalend
Als onze dekkingsgraad eind 2020 te laag is, moeten we de pensioenen verlagen in 2021. Mogelijk moeten we ook het opbouwpercentage verlagen. Eind juni 2020 was onze dekkingsgraad 88,9%. Bij de afspraken die gemaakt zijn over het pensioenakkoord is gesproken over een versoepeling van de regels voor het nemen van maatregelen. Dat zou dan alleen nodig zijn als de dekkingsgraad onder de 90% is. De voorwaarden om gebruik te maken van de versoepeling zijn nog niet bekend. Lees meer over het pensioenakkoord.

Pensioenpremie omhoog in 2021
Onze financiële situatie is niet goed. En daar moet wat aan gebeuren. Daarom hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken dat de pensioenpremie in 2020 en in 2021 omhoog gaat. Dat is belangrijk voor het herstel van onze financiële situatie.

  • In 2019 was de pensioenpremie 21,70%
  • In 2020 is de pensioenpremie 25%
  • In 2021 gaat de pensioenpremie omhoog naar 26,4%

Meestal betaalt de werkgever het grootste deel van de pensioenpremie. Op uw loonstrook staat hoeveel pensioenpremie u in 2020 precies betaalt.

Financiële consequenties coronavirus
Door het coronavirus daalde de dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland de afgelopen maanden. Ook onze dekkingsgraad daalde behoorlijk. Lees meer over de gevolgen van corona.

Hoe we werken aan onze financiële situatie
Omdat onze financiële situatie niet goed is, nemen we nu al maatregelen. Uw pensioen gaat niet omhoog. De pensioenpremie gaat in 2020 en in 2021 wél omhoog. Als de financiële situatie niet verbetert, kunnen we nog het volgende doen:

  • We kunnen uw pensioen verlagen
  • U gaat minder pensioen opbouwen

Of we deze maatregelen moeten nemen, hangt af van onze financiële situatie aan het eind van het jaar.

Hoi