Overslaan en naar inhoud gaan

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen

In VO sinds: 2019

Namens: LTO Nederland

Rol: Werkgeversvoorzitter Verantwoordingsorgaan


Waarom in het VO: BPL Pensioen is de belangrijkste sociale voorziening voor de werknemers in de agrarische sectoren. Daarom is het voor de werkgevers van belang om deze voorziening optimaal te organiseren en beheren. Het verantwoordingsorgaan ziet er daarom op toe, namens de achterban van BPL , dat het bestuur haar taak uitoefent als vastgesteld in de beleidsplannen en conform de opdracht van de sociale partners. Daar wil ik mijn steentje vanuit LTO aan bijdragen.