Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

BPL Pensioen is hét pensioenfonds voor werknemers die werken bij een bedrijf in de agrarische en groene sector óf een daaraan gekoppelde onderneming. Onze primaire taak is ervoor zorgen dat iedere werknemer die begint met pensioen opbouwen, straks kan rekenen op een goed, waardevast pensioen. Daar werken we hard aan als bestuur. De Raad van toezicht houdt toezicht op ons handelen en het verantwoordingsorgaan geeft advies op belangrijke dossiers.

BPL Pensioen heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten zij zich in voor het pensioen van (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector. 

Bestuur zorgt voor uw pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- én werknemersorganisaties, gepensioneerden en onafhankelijke leden. Het bestuur:

  • bepaalt het beleid;
  • voert de pensioenregeling uit;
  • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd.

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van werkgevers- én werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over het beleid;
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

  • houdt toezicht op het pensioenfonds én het bestuur;
  • let er op dat het pensioenfonds zoveel mogelijk rekening houdt met de verschillende groepen deelnemers.