Organisatie

BPL Pensioen heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten zij zich in voor het pensioen van (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector. 

Bestuur zorgt voor uw pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- én werknemersorganisaties, gepensioneerden en onafhankelijke leden. Het bestuur:

  • bepaalt het beleid;
  • voert de pensioenregeling uit;
  • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd.

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van werkgevers- én werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over het beleid;
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

  • houdt toezicht op het pensioenfonds én het bestuur;
  • let er op dat het pensioenfonds zoveel mogelijk rekening houdt met de verschillende groepen deelnemers.
Dit zijn de leden van de raad van toezicht

Hoi