Overslaan en naar inhoud gaan

Rob Bekker

Rob Bekker

In VO sinds: 2014

Namens: FNV

Rol: Werknemersvoorzitter Verantwoordingsorgaan


Waarom in het VO: Als OR voorzitter werd ik vaak geconfronteerd met vragen over pensioen. Ook in de cao-commissie waar ik aan deelneem is pensioen een belangrijk onderdeel van de beloning.  Daarom vind ik het belangrijk om de toezichthoudende en controlerende functie van het VO mede vorm te mogen geven. Velen zien de pensioenwereld als ‘gesloten’ en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de transparantie en verantwoording van het gevoerde beleid.

Trots op: Ik ben er trots op om in de groene sector te mogen werken bij een innovatief zaadveredelingsbedrijf. Ook ben ik trots op de positief kritische inbreng van het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan draagt bij aan evenwichtige belangenafweging, beleidskeuzes en duidelijke communicatie binnen en buiten BPL Pensioen.