Minder of meer werken

U wilt weten wat er met uw pensioen gebeurt als u minder of meer gaat werken. Dat hangt af van uw situatie.

Minder of meer uren werken: pensioenopbouw verandert

Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van uw salaris. Als u minder of juist meer uren gaat werken, verandert uw pensioenopbouw.

  • Minder uren werken: u krijgt meestal minder salaris en gaat minder pensioen opbouwen.
  • Meer uren werken: u krijgt meestal meer salaris en gaat meer pensioen opbouwen.

Onbetaald verlof: gevolgen voor uw pensioenopbouw

Voorbeelden van onbetaald verlof zijn: ouderschapsverlof, zorgverlof en adoptieverlof. Onbetaald verlof heeft gevolgen voor uw pensioen.

  • Voor het deel dat u blijft werken, bouwt u pensioen op.
  • Voor het deel dat u niet werkt, kunt u op eigen kosten pensioen blijven opbouwen. Neem hierover contact met ons op.

Zwangerschapsverlof: er verandert niets 

Als u zwangerschapsverlof heeft, verandert er niets voor uw pensioen.

  • U blijft gewoon pensioen opbouwen.
  • U hoeft niets te regelen.

Seniorenregeling: gevolgen voor uw pensioenopbouw

  • In de seniorenregeling van Colland Arbeidsmarkt werkt u 80% en krijgt u 90% salaris. 
  • Uw pensioenopbouw verandert daardoor mogelijk. Vaak is het een kleine verandering.
  • Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoi