Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert er in het nieuwe pensioenstelsel

U wilt weten wat er verandert in het nieuwe pensioenstelsel. Veel is nog niet duidelijk en er moeten nog besluiten over worden genomen. In hoofdlijnen is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen in het nieuwe stelsel onzekerder. In ruil daarvoor is het wel eerder mogelijk de pensioenen te verhogen en dus mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioenkeuzes

Er komt een nieuwe wet aan. U krijgt een extra keuze op het moment dat u pensioen aanvraagt. Het wordt mogelijk om maximaal 10% van uw pensioen in één keer te laten uitbetalen. Dat wordt misschien mogelijk vanaf 1 juli 2023. De datum waarop dit mogelijk wordt, is afhankelijk van wanneer de wet ingaat.

Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het gedeeltelijk afbetalen van uw hypotheek, een verbouwing of een wereldreis. Maar dat eenmalige bedrag betekent wél dat uw pensioen daarna lager wordt. En uw inkomen wordt hoger in het jaar dat u het bedrag opneemt. Misschien moet u dan meer belasting betalen. Of misschien krijgt u dan minder zorg- of huurtoeslag. Goed om hiermee rekening te houden!

Pensioenvermogen opbouwen

Met uw ingelegde premies bouwt u straks geen pensioen op, maar vermogen. Dat vermogen beheren en beleggen wij voor u.

Bij pensionering koopt u een pensioenuitkering aan

Als u met pensioen gaat, koopt u met uw vermogen een pensioenuitkering bij ons aan.

Inzicht in hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel premie u inlegt en welk pensioen u ongeveer kunt verwachten.

Uw pensioen beweegt mee met de economie

Uw pensioenvermogen beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat.

  • Hoe jonger u bent, hoe meer uw pensioenvermogen gaat schommelen. We nemen dan namelijk meer risico met beleggen. Risicovoller beleggen levert over het algemeen een hoger rendement, zodat we een zo hoog mogelijk pensioen voor u kunnen opbouwen.
  • Als u ouder wordt nemen we steeds minder risico, zodat de hoogte van uw pensioen minder schommelt.
  • Bent u met pensioen, dan schommelt uw pensioen zo min mogelijk. Maar uw pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

Ieder jaar maken we een inschatting van uw pensioen

Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: het pensioenvermogen. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat u later kunt verwachten als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw salaris of pensioen

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen:

  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner een pensioen dat afhankelijk is van de hoogte van uw salaris. Het percentage wordt nog bepaald.
  • Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is de hoogte van het partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw ouderdomspensioen.

Bekijk de video wat verandert er en wat blijft hetzelfde?