Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert er in het nieuwe pensioenstelsel

U wilt weten wat er verandert in het nieuwe pensioenstelsel. In het nieuwe stelsel is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen onzekerder. In ruil daarvoor is het wel eerder mogelijk de pensioenen te verhogen en dus mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Pensioenkapitaal opbouwen

Met uw ingelegde premies bouwt u straks geen pensioen op, maar vermogen. Dat vermogen - uw pensioenkapitaal - beheren en beleggen wij voor u.

Bij pensionering koopt u een pensioenuitkering aan

Als u met pensioen gaat, koopt u met uw kapitaal een pensioenuitkering bij ons aan.

Inzicht in hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel premie u inlegt en welk pensioen u ongeveer kunt verwachten.

Uw pensioen beweegt mee met de economie

Uw pensioenkapitaal beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. 

  • Hoe jonger u bent, hoe meer uw pensioenkapitaal gaat schommelen. We nemen dan namelijk meer risico met beleggen. Risicovoller beleggen levert over het algemeen een hoger rendement, zodat we een zo hoog mogelijk pensioen voor u kunnen opbouwen. 
  • Als u ouder wordt nemen we steeds minder risico, zodat de hoogte van uw pensioen minder schommelt.
  • Bent u met pensioen, dan schommelt uw pensioen zo min mogelijk. Maar uw pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

Ieder jaar maken we een inschatting van uw pensioen

Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: het pensioenkapitaal. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat u later kunt verwachten als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

Eenmalig bedrag op uw pensioendatum opnemen

U kunt vanaf 1 januari 2023 op uw pensioendatum in één keer maximaal 10% van uw pensioenkapitaal opnemen. Bijvoorbeeld voor het afbetalen van uw hypotheek, een verbouwing of een wereldreis. Let op: u betaalt belasting over het bedrag én het pensioen dat u levenslang krijgt wordt lager!

Partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw salaris of pensioen

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen:

  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner een pensioen dat afhankelijk is van de hoogte van uw salaris. Het percentage wordt nog bepaald.
  • Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is de hoogte van het partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw ouderdomspensioen.