Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert er met de (nieuwe) regels voor pensioen

U wilt weten wat er verandert in het nieuwe pensioenstelsel. Veel is nog niet duidelijk en er moeten nog besluiten over worden genomen. In hoofdlijnen is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen in het nieuwe stelsel onzekerder. In ruil daarvoor is het wel eerder mogelijk de pensioenen te verhogen en dus mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor uw pensioenkeuzes

Er komt een nieuwe wet aan. U krijgt een extra keuze op het moment dat u pensioen aanvraagt. Het wordt mogelijk om maximaal 10% van uw pensioen in één keer te laten uitbetalen. Dat wordt misschien mogelijk vanaf 1 januari 2024. De datum waarop dit mogelijk wordt, is afhankelijk van wanneer de wet ingaat.

Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het gedeeltelijk afbetalen van uw hypotheek, een verbouwing of een wereldreis. Maar dat eenmalige bedrag betekent wél dat uw pensioen daarna lager wordt. En uw inkomen wordt hoger in het jaar dat u het bedrag opneemt. Misschien moet u dan meer belasting betalen. Of misschien krijgt u dan minder zorg- of huurtoeslag. Goed om hiermee rekening te houden!

Pensioenvermogen opbouwen

Met uw ingelegde premies bouwt u straks geen pensioen op, maar vermogen. Dat vermogen beheren en beleggen wij voor u.

Bij pensionering koopt u een pensioenuitkering aan

Als u met pensioen gaat, koopt u met uw vermogen een pensioenuitkering bij ons aan.

Inzicht in hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel premie u inlegt en welk pensioen u ongeveer kunt verwachten.

Uw pensioen kan eerder verhoogd worden

Gaat het goed met de economie? En zijn de opbrengsten uit onze beleggingen goed? Dan kunnen we straks uw pensioen eerder verhogen dan nu. Maar we leggen ook een reserve aan voor als het met de economie minder goed gaat. Op die manier zorgen we ervoor dat de kans klein is dat uw pensioen dan omlaag gaat.

Beleggen met meer of minder risico afhankelijk van uw leeftijd

Wij beleggen uw pensioen, zodat het meer waard wordt. Is uw pensioendatum nog ver weg? Dan beleggen we met iets meer risico. Omdat de kans dan groter is op hogere opbrengsten. En valt het even tegen? Dan is er nog genoeg tijd om dat te herstellen. 
Komt uw pensioendatum dichterbij? Dan beleggen we voor u met iets minder risico. Uw pensioen groeit misschien wat minder hard, maar u heeft wel meer zekerheid. 

Kan mijn pot leegraken?

Nee. Uw pot kan niet ‘leegraken’. U krijgt van ons een levenslang pensioen. Ook als u heel oud wordt.

Partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw salaris of pensioen

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen:

  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner een pensioen dat afhankelijk is van de hoogte van uw salaris. Het percentage wordt nog bepaald.
  • Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is de hoogte van het partnerpensioen afhankelijk van de hoogte van uw ouderdomspensioen.

Bekijk de video wat verandert er en wat blijft hetzelfde?