Overslaan en naar inhoud gaan

Hoofdlijnen nieuwe pensioenregeling bekend

Gepubliceerd op:

De overstap naar onze nieuwe pensioenregeling staat gepland op 1 januari 2027. Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) in de agrarische en groene sectoren hebben afspraken gemaakt over die nieuwe pensioenregeling. Die afspraken staan in het transitieplan.

De hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling staan in het transitieplan

Alle keuzes, overwegingen en berekeningen die de basis vormen voor de nieuwe pensioenregeling,  staan in het transitieplan. De sociale partners hebben de afspraken in juni ter instemming voorgelegd aan hun leden. De leden hebben ingestemd. Daarmee zijn de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling van BPL Pensioen een feit. Een samenvatting en het hele transitieplan staan op onze website. 

Vierde kwartaal 2026 bekend wat de overstap voor u betekent

De bal ligt nu bij het bestuur van BPL Pensioen. Het bestuur van BPL Pensioen is door sociale partners gevraagd de gemaakte afspraken om te zetten naar een nieuwe pensioenregeling. Wij kijken of de afspraken die sociale partners hebben gemaakt uitvoerbaar zijn en of er geen groepen zijn die veel voor- of nadeel hebben van de afspraken. Na die beoordeling stellen we het zogenoemde implementatieplan op (tweede kwartaal 2025) en gaan we verder met de voorbereidingen voor de overstap. We willen graag overstappen per 1 januari 2027. Uiterlijk aan het begin van het vierde kwartaal van 2026 kunnen we inzicht geven in wat de overstap op de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent. 

Wat niet verandert

In de nieuwe pensioenregeling blijft veel hetzelfde. Een werkgever en werknemer betalen samen elke maand een bedrag voor het pensioen. Ook kiest een werknemer, net als nu, wanneer hij of zij met pensioen gaat. Het pensioen blijft  na pensionering een levenslang pensioen. We blijven de belangrijkste risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid samen delen. Nu op basis van 90% van het salaris. Straks op basis van 100%. Lees meer over wat gelijk blijft.

Wat wel verandert

De belangrijkste verschillen met de huidige regeling zijn:

  • We laten zien hoe het bedrag dat een werkgever en werknemer samen betalen, jaarlijks groeit door de opbrengsten uit onze beleggingen. We doen geen beloftes over de uiteindelijke hoogte van het pensioen. Maar we laten wél zien hoeveel pensioen u ongeveer kunt verwachten. En hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe beter die inschatting zal zijn. Op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, berekenen we hoeveel maandelijks pensioen hij of zij krijgt. 
  • Zijn de opbrengsten uit onze beleggingen goed? Dan kunnen we straks de pensioenen eerder verhogen dan nu. Bij tegenvallende beleggingsopbrengsten betekent dat, dat we de pensioenen ook eerder zullen verlagen. Om te voorkomen dat de pensioenen van iedereen die al met pensioen is verlaagd worden, leggen we een reserve aan. 
  • Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen een nabestaandenpensioen. De regels voor het nabestaandenpensioen zijn straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar uw partner en kinderen op kunnen rekenen. 
    • Overlijdt u voor u uw pensioen laat ingaan? Dan krijgt uw partner en kinderen een vast percentage van uw laatst verdiende inkomen. 
    • Overlijdt u als u met pensioen bent? Dan hangt de hoogte af van het pensioen dat u hebt opgebouwd.

Lees meer over wat verandert.

Ook de nieuwe pensioenregeling is een goede regeling

Wij bieden werkgevers en werknemers ook in de toekomst een goede pensioenregeling. Daar zijn we van overtuigd. En naast een goede basispensioenregeling blijven we ook aanvullende mogelijkheden bieden. Zoals een excedentregeling en een regeling tijdelijk partnerpensioen. Een werkgever kan deze aanvullende regelingen, aanvullend op de basispensioenregeling, afsluiten voor haar werknemers.

De overstap naar een nieuwe pensioenregeling geldt voor iedereen

De overstap geldt voor iedereen. Dat betekent voor iedereen die nu pensioen krijgt, iedereen die pensioen opbouwt of dat in het verleden heeft gedaan. De pensioenen worden omgerekend naar de nieuwe pensioenregeling.

Meer weten? 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de nieuwe pensioenregeling.