Actueel

Nieuw in het pensioenoverzicht: wat als het mee- of tegenzit?

05-06-2020

Nieuw in het UPO: 3 scenario's voor uw pensioen


Coronavirus heeft gevolgen voor dekkingsgraad

15-04-2020

Eind vorige week kondigde we aan dat we graag meedenken met werkgevers die betalingsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Ook onze financiële situatie is niet goed. Die is bijna volledig afhankelijk van onze beleggingsrendement en de rente. Beide zijn erg laag en dat zet onze financiële...


Gevolgen van coronacrisis

09-04-2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We kunnen ons voorstellen dat u ook vragen over pensioen heeft. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling op pensioenvlak.


Financiële situatie

03-04-2020

Financiële situatie BPL Pensioen


Premie excedent premieregeling per 1 januari 2020

01-04-2020

Eind vorig jaar publiceerde de Minister van Financiën een nieuw staffelbesluit voor DC-regelingen. In lijn met het nieuwe staffelbesluit hebben wij per 1 januari 2020 de premiepercentages van 2 leeftijdscohorten met 0,1% aangepast. In onderstaande tabel hebben wij de aangepaste leeftijdscohorten...


Hoi