Basis pensioenregeling

U wilt meer informatie over de pensioenregeling voor uw werknemers. U leest hier wat er is geregeld voor uw werknemers. Wilt u nog meer weten? Dan is er Pensioen 1-2-3

Werknemers bouwen pensioen op voor later

Werknemers bouwen vanaf hun 21ste pensioen op voor later. Uw werknemer krijgt dit pensioen vanaf zijn of haar 68ste zolang hij of zij leeft. Het is ook mogelijk om het pensioen eerder of later in te laten gaan.

Overlijden: partner en kinderen krijgen pensioen

Als uw werknemer overlijdt, krijgt zijn of haar partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Kinderen krijgen een wezenpensioen.

Arbeidsongeschikt: werknemer bouwt pensioen op

Arbeidsongeschikte werknemers blijven pensioen opbouwen. Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie als werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel premie wij voor uw werknemer betalen. 

Bekijk de pensioenuitleg voor uw werknemers

In de werkgeverschecklist staan de belangrijkste onderwerpen die u met uw werknemers kunt bespreken.

Nóg meer weten? Bekijk Pensioen 1-2-3 

In Pensioen 1-2-3 leest u wat er wel en niet in onze pensioenregeling zit. En welke keuzes uw werknemers hebben. 

Hoi