Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

We willen financieel gezond zijn. Want dan kunnen wij de pensioenen blijven betalen. We zijn nu niet financieel gezond genoeg. Gelukkig is het niet nodig om de pensioenen te verlagen. Wel moeten we in 2021 wat veranderen in uw pensioen. Wij leggen het u hieronder uit. 

Uw pensioen wordt niet verlaagd 

Onze dekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De dekkingsgraad moest eind december 2020 minimaal 90% zijn om het verlagen van uw pensioen te voorkomen. Eind december was de dekkingsgraad 92,4%. Daarom is het niet nodig om uw pensioen te verlagen. 

U en uw werkgever betalen iets meer per maand

Een verlaging van uw pensioen is gelukkig niet nodig. Wel moeten we iets veranderen in uw pensioen om financieel gezond te worden. Daarom hebben we vanaf 1 januari 2021 de pensioenpremie verhoogd naar 26,4%. Dit was 25%. U en uw werkgever gaan dus samen iets meer betalen per maand. 

U bouwt minder pensioen op

We hebben vanaf 1 januari 2021 het opbouwpercentage verlaagd naar 1,70%. Dit was 1,875%. Het opbouwpercentage bepaalt hoeveel pensioen u kunt opbouwen over het salaris dat u verdient. U gaat dus iets minder pensioen opbouwen voor de pensioenpremie die u betaalt. 

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) spreken af wat het opbouwpercentage in 2022 wordt. Wij maken dit opbouwpercentage aan het eind van 2021 bekend. 

Bekijk het webinar over de veranderingen in 2021 

In januari was het webinar over de veranderingen in 2021. Webinar gemist? Bekijk onderstaande video. 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen die u liever persoonlijk bespreekt met een van onze pensioenexperts? Dan kan natuurlijk. Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Waarom is de financiële situatie van BPL Pensioen niet goed?

Dat komt vooral door de daling van de rente de afgelopen jaren. Spaarders, maar ook pensioenfondsen hebben hier veel last van. Pensioenfondsen moeten geld beheren voor mensen die pas over langere tijd met pensioen gaan, of al met pensioen zijn en hun pensioen de rest van hun leven uitbetaald krijgen. Pensioenfondsen rekenen steeds uit hoeveel geld zij nu al in kas moeten hebben voor de pensioenen die ze later moeten uitkeren. De Nederlandsche Bank bepaalt de rente waar wij verplicht mee moeten rekenen. Hoe lager de rente (-0,3% in 2020) des te meer geld moeten we in kas hebben. 

Ook de coronacrisis en de onrust op de financiële markten zorgen ervoor dat onze beleggingen iets minder opleveren dan normaal: gemiddeld 9,3% over de afgelopen 6 jaar. Niet slecht, maar niet genoeg om de lage rente mee goed te maken. 

Tot slot leven we gemiddeld steeds langer. Daardoor moeten pensioenfondsen de pensioenen steeds langer betalen.

Hoe kan het dat BPL Pensioen in vergelijking met sommige andere pensioenfondsen zo’n lage dekkingsgraad heeft?

De belangrijkste reden hiervoor is de lage rente. Bijna alle pensioenfondsen verzekeren zich gedeeltelijk tegen een dalende rente, het zogenaamde renterisico. Als een pensioenfonds ervoor koos een groot deel van het renterisico te verzekeren, heeft het fonds minder last van de lage rente. Aan de andere kant ‘verdienen’ zij ook niets als de rente weer stijgt. Wij kozen ervoor een niet al te groot deel van het renterisico te verzekeren.

Daarnaast kun je pensioenfondsen eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Bij het ene fonds heb je meer oudere deelnemers dan bij een ander. Ook gelden bij ieder pensioenfonds andere afspraken over premie en opbouwpercentage, maar ook verschillen de pensioenregelingen. Niet ieder pensioenfonds biedt bijvoorbeeld een partnerpensioen. Tot slot zie je bij met name ondernemingspensioenfondsen dat zij vaak een onderneming achter zich hebben dat bijstort of in het verleden heeft bijgestort. Hierdoor kunnen zij er beter voorstaan.

Hoe kan de financiële situatie zorgelijk zijn terwijl jullie veel geld in kas hebben en goede rendementen behalen?

We hebben inderdaad een vermogen dat jaarlijks groeit. In de afgelopen vijf jaar van zo’n € 14,6 miljard in 2015 naar € 21,4 miljard in 2019. Je zou dus denken dat dit genoeg is. Helaas ligt het iets ingewikkelder. Het geld dat we nu hebben is niet alleen voor mensen die nu pensioen van ons krijgen. Maar ook voor mensen die nu premie betalen voor hun pensioen. Dus dat betekent dat we ook naar de toekomst moeten kijken, zodat we het pensioen dat we nú beloven stráks ook echt kunnen betalen. 

Hoe bepaal je als pensioenfonds hoeveel geld er in de toekomst nodig is?

Om te berekenen hoeveel vermogen we nú moeten hebben om uw pensioen stráks te kunnen betalen, zijn we verplicht een rekensom te maken waarbij we rekenen met de rekenrente die de Nederlandsche Bank vaststelt. Dit is te vergelijken met de rente die u als spaarder ook krijgt. Iedereen die geld bij de bank heeft staan weet dat de rente al een aantal jaar heel laag is. 

Voor BPL Pensioen betekent dat, net als voor u, dat we géén rente krijgen over het geld dat we nu hebben. Dus als we u nu beloven dat u over 20 jaar een pensioen krijgt van € 1.000, dan betekent dat bij een rente van 0% dat we dat geld nú al moeten hebben. Als de rente waarmee we moeten rekenen 1% zou zijn, dan zouden we nu ‘slechts’ € 820 moeten hebben, omdat we de komende 20 jaar steeds een beetje rente krijgen.

Aan de ene kant zouden we liever rekenen met een hogere rente. Dan zou er niets aan de hand zijn. Aan de andere kant willen we ook voorzichtig zijn. We willen u geen valse beloftes doen.