Overslaan en naar inhoud gaan

Geschatte factuur

Misschien heeft u iets over het hoofd gezien of was u te laat met de aanlevering. Als u verkeerd, te laat of onvolledig loongegevens aanlevert, krijgt u een geschatte factuur (ambtshalve nota). Lees wat u moet doen als u een geschatte factuur krijgt.

Betaal een geschatte factuur altijd

Betaal de geschatte factuur altijd, ook als de premie te hoog is ingeschat. Bij het maken van de factuur gaan wij uit van de gegevens die bij ons bekend zijn. We corrigeren de teveel of te weinig betaalde premie bij de eerstvolgend factuur. 

Oorzaken van een geschatte factuur

U ontvangt van ons een geschatte factuur als u verkeerd, te laat of te weinig gegevens aanlevert. Een paar voorbeelden:

  • U levert later aan dan de uiterste aanleverdatum van die periode. 
  • U levert aan voor 20 werknemers, terwijl er 25 werknemers in dienst zijn. 
  • We zien te grote loonverschillen. Bijvoorbeeld als de werknemer normaal € 1.000 loon krijgt en plotseling € 10.000. 
  • We keuren de aanlevering af omdat we het bestand niet kunnen verwerken. Bijvoorbeeld als u aanlevert voor de maand mei, terwijl u nog moet aanleveren voor de maand april. 

Administratiekantoor? Neem contact op

Regelt een administratiekantoor uw pensioenzaken? Neem dan contact op met uw administrateur als u een geschatte factuur krijgt. Hij of zij kan de aanlevering controleren en de gegevens aanleveren.

U doet zelf aangifte: controleer de aanlevering

In uw salarispakket kunt u controleren wat u heeft aangeleverd. Bekijk in het pakket of er gegevens missen en of er fouten in de aanlevering staan. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de leverancier van het salarispakket.

Lever de missende gegevens aan

  • Kreeg u een geschatte factuur omdat u te laat was met de aanlevering? Lever de loongegevens dan aan voor de volgende aanleverdatum
  • Heeft u wel aangeleverd, maar was de aanlevering onjuist? Lever dan de juiste gegevens alsnog aan. Dat kan via een extra pensioenaangifte of een tijdvakcorrectie in uw salarispakket.

Geen personeel? Neem contact op

Krijgt u een geschatte factuur terwijl u geen personeel in dienst hebt? Neem dan contact met ons op.