Regeling piekarbeid

Heeft u in piekperiodes tijdelijke werknemers in dienst? Onder voorwaarden hoeft u voor deze werknemers geen premie te betalen. Dit heet de regeling piekarbeid. Meld de werknemers altijd binnen 5 werkdagen aan.

Meld uw werknemer binnen 5 werkdagen aan voor de regeling piekarbeid
  • Geen premie betalen voor piekarbeiders.
  • Werknemer heeft een geldig BSN.

Meer informatie

Wat is regeling piekarbeid?

Bij de regeling piekarbeid betaalt u geen premie voor tijdelijke 'piekarbeiders'. Meld de werknemer binnen 5 werkdagen aan het in het werkgeversportaal. 

Deze regeling geldt voor de cao-sectoren:

  • Open Teelten (Bloembollen, Boomkwekerij, Landbouw, Tuinbouw)
  • Bloembollengroothandel
  • Glastuinbouw

Vier voorwaarden voor de regeling: 

  • Uw werknemer werkt in een piekperiode van maximaal 8 weken achter elkaar.
  • Uw werknemer doet seizoensgebonden werk. Het werk is uitsluitend routinematig en heeft te maken met oogst- en teeltwerkzaamheden voor agrarische gewassen. Dit is inclusief het bewerken en verwerken van de oogst.
  • Uw werknemer ontvangt voor zijn of haar inzet in deze periode een compensatie van 0,7% van het geldende loon.
  • U of uw administrateur meldt de werknemer uiterlijk op de 5e werkdag bij ons aan.
Hoe werkt de regeling piekarbeid?

U meldt werknemers binnen 5 werkdagen aan via het werkgeversportaal

Lees verder onze handleiding (pdf) over de regeling piekarbeid. 

Hoi