Overslaan en naar inhoud gaan

Regeling piekarbeid

Heeft u in piekperiodes tijdelijke werknemers in dienst? Onder voorwaarden hoeft u voor deze werknemers geen premie te betalen. Dit heet de regeling piekarbeid. Meld de werknemers altijd binnen 5 werkdagen aan.

Piekarbeiders aanmelden en beheren
 • Uw piekarbeiders in één overzicht.
 • Piekarbeiders aanmelden, aanpassen of opnieuw activeren.
 • Meld werknemers binnen 5 werkdagen aan.

Meer informatie

Wat is de regeling piekarbeid?

Bij de regeling piekarbeid betaalt u geen premie voor piekarbeiders. Deze regeling geldt voor de cao-sectoren:

 • Open Teelten (Bloembollen, Boomkwekerij, Landbouw, Tuinbouw)
 • Bloembollengroothandel
 • Glastuinbouw

Vier voorwaarden voor de regeling: 

 • Uw werknemer werkt in een piekperiode van maximaal 8 weken achter elkaar.
 • Uw werknemer doet seizoensgebonden werk. Het werk is uitsluitend routinematig en heeft te maken met oogst- en teeltwerkzaamheden voor agrarische gewassen. Dit is inclusief het bewerken en verwerken van de oogst.
 • Uw werknemer ontvangt voor zijn of haar inzet in deze periode een compensatie van 0,7% van het geldende loon.
 • U of uw administrateur meldt de werknemer uiterlijk op de 5e werkdag bij ons aan.
Hoe meldt u piekarbeiders bij ons aan?
 • Log in met uw inloggegevens voor onze website.
 • Meld de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag bij ons aan.
 • Houd de volgende gegevens van de werknemer bij de hand:
  • BSN (zonder BSN kunt u de werknemer niet aanmelden).
  • Overige persoonsgegevens.
  • De in- en uitdienst datum van uw werknemer.
Heeft uw werknemer voor de start van het contract geen BSN?

Komt uw tijdelijke werknemer uit het buitenland en heeft hij of zij nog geen Burgerservicenummer (BSN)? Dan is het belangrijk dat u een afspraak bij de gemeente maakt. Doe dit voor de start van het contract. Uw werknemer heeft dan op tijd een BSN. Geef de gegevens van uw tijdelijke werknemer uiterlijk op de 5e werkdag aan ons door.