Rekencijfers

Bekijk de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.

  2020 2021*
Opbouwpercentage basisregeling 1,875% 1,70%
Franchise € 14.167 n.t.b.
Maximum pensioengevend salaris € 57.232 n.t.b.
Maximum excedent € 110.111 n.t.b.
Minimum grondslag per dag € 9,08 € 9,08
Premie totaal  25% 26,40%
Premie werkgever 18,39% 19,09%
Premie werknemer (incl. 0,4% tijdelijk partnerpensioen) 6,61% 7,31%
Premie excedentregeling Lees meer n.t.b.
Loondagen bij 4 weken verloning 265 260
Loondagen bij maandverloning 262 261
Premie VPL GFI 5,4% n.v.t.
Maximum salaris VPL GFI € 43.248 n.v.t.

 

*) Nog niet alle rekencijfers 2021 zijn bekend. We verwachten deze in de loop van december aan te vullen.

Premie en verdeling van de premie kan anders zijn

  • Voor werkgevers in de sector Tuinzaadbedrijven zijn er andere afspraken over het verdelen van de premie. Deze afspraken staan de meest recente cao.
  • Voor werkgevers in de sector GFI is er een VPL-regeling. De premie kan per werkgever verschillen. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken met elkaar over het verdelen van de premie.
  • Voor werkgevers die niet onder de verplichtstelling vallen en zelf kiezen voor BPL Pensioen kan het verdelen van de premie afwijken. 

Rekenvoorbeelden

Hoi