Verhogen of verlagen

U wilt weten of de pensioenen worden verhoogd of verlaagd. De pensioenen worden in 2020 niet verhoogd en ook niet verlaagd. De pensioenpremie gaat per 1 januari 2020 wel omhoog.

Geen verlaging van de pensioenen in 2020

We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen. De afgelopen 5 jaar hebben wij de pensioenen ook niet verlaagd.

Wél kans op verlaging in 2021 

Onze dekkingsgraad is te laag. Als de dekkingsgraad te laag blijft, moeten we in 2021 de pensioenen wél verlagen.

Dekkingsgraad bepaalt of we verhogen/verlagen

Of we de pensioenen verhogen of verlagen, hangt af van hoeveel geld we hebben. We kijken daarvoor naar de dekkingsgraad.

Geen verhoging van de pensioenen in 2020

We kunnen de pensioenen in 2020 niet verhogen. Onze dekkingsgraad is daarvoor te laag. We verwachten dat we de pensioenen de komende jaren ook niet kunnen verhogen. 

De laatste 5 jaar konden we pensioenen niet verhogen

Jaar Verhoging pensioen Stijging prijzen
2019 0% 1,6%
2018 0% 1,5%
2017 0% 1,5%
2016 0% 0%
2015 0% 0,3%

 

     

      Hoi