Overslaan en naar inhoud gaan

Loongegevens aanleveren

Elke maand of 4 weken levert u loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte. Het aanleveren gaat direct vanuit uw salarispakket. 

2020: MDVPLO of handmatig

Loongegevens over 2020 (of correcties over eerdere jaren) geeft u door via een MDVPLO bestand of handmatig in het werkgeversportaal

2021: uniforme pensioenaangifte

Vanaf 2021 levert u loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte (upa). Met de upa levert u loongegevens direct aan via uw salarispakket. In uw salarispakket ziet u direct of uw pensioenaangifte goed is verstuurd. De status van de verwerking van uw aanlevering kunt u bij ons bekijken.

Zorg ervoor dat pensioenaangifte op tijd bij ons binnen is. Bekijk de uiterste aanleverdata voor de pensioenaangifte. 

Goed om te weten:

  • Is er sprake van verlof? Onbetaald verlof geeft u ook door via de upa.
  • Wil een werknemer zijn pensioenopbouw voortzetten tijdens het verlof? Neem dan contact op met uw salarispakketleverancier hoe u dit kunt doorgeven via de upa.
  • Heeft een werknemer met een nuluren-contract in een tijdvak niet gewerkt, dan moet er wel aangifte worden gedaan. U geeft dan een ‘0’ waarde door. Dit doet u bij de velden 'regelingloon' en 'verloonde uren voor regeling'.

Uw salarispakket moet geschikt zijn voor de upa

U verstuurt uw pensioenaangiftes met de upa direct vanuit uw salarispakket. U heeft daarom een salarispakket nodig dat geschikt is voor de upa. Heeft u geen salarispakket? Dan raden we u aan om salarissoftware aan te schaffen of de pensioenaangifte uit te besteden aan een administrateur.

Elk salarispakket werkt net even anders. Uw softwareleverancier kan u daarom het beste uitleggen hoe u in uw pakket pensioenaangifte doet. De meeste softwareleveranciers hebben een handleiding voor u.

Upa activeren

Voordat u pensioenaangifte kunt doen met de upa, activeert u de upa via onze website. Dat is nodig om een koppeling te maken tussen uw salarispakket en onze pensioenadministratie. Let op: het bevestigen van uw e-mailadres is belangrijk! Zo houden we u op de hoogte van eventueel ontbrekende gegevens in uw loonaangifte.

U kunt meerdere salarispakketten koppelen. Afhankelijk van uw salarispakket krijgt u daarna een persoonlijk upa-account. 

Upa nu activeren

Gebruik de volgende kenmerken bij het vullen van de regelinggegevens in het upa-bericht

Regeling kenmerkRegeling variantOmschrijving regelingType deelname
U0116-1001niet van toepassingBasisregelingVerplicht
U0116-100200001Excedent middelloonregelingVrijwillig collectief
U0116-100200002Excedent premieregelingVrijwillig collectief
S0116-2001niet van toepassingColland ArbeidsmarktVerplicht of vrijwillig
(conform aansluiting)


Als u de melding krijgt dat dit contract niet klopt, dan heeft u een regelingkenmerk aangevinkt voor een regeling die u niet afneemt bij BPL Pensioen. Een regelingkenmerk (ook wel productcode) is het kenmerk voor de regelingen die u afneemt bij BPL Pensioen. Bij de upa-activatie vinkt u deze aan in uw pakket.

Gegevens controleren

Om de aangeleverde gegevens terug te zien kunt u een uitdraai maken vanuit uw salarispakket. Ook kunt u via de ‘Mijn omgeving’ het verwerkingsverslag controleren. 

Wilt u voor meerdere bedrijven via een salarispakket aanleveren, en heeft u geen administratiekantoor gemachtigd? Per salarispakket kan maar een organisatie gegevensaanlevering doen. Als u meerdere bedrijven onder een pakket heeft, moet u een machtiging regelen

Loongegevens die u aanlevert

Aan te leveren uren
Wel aanleverenNiet aanleveren
Gewerkte urenTijd voor tijd-uren
OverurenUitruiluren via cafetariaregeling
Meeruren
Onaangename uren o.a. wachturen
Ziekte-uren
Reisuren
Snipperuren
Arbeidstijdverkorting (ATV)
Arbeidsduurverkorting (ADV)
Aan te leveren loonbestanddelen
Wel aanleverenNiet aanleveren
13e maandBonus
Aanvulling ivm seniorenregeling (bijvoorbeeld cao Glastuinbouw en LEO)Diensttijduitkering
AvondtoeslagEenmalige uitkering
BereikbaarheidsdienstGratificatie
ConsignatievergoedingNormaal onbetaald verlof
Extra opkomstOnbetaald verlof omdat iemand geschorst is (cao Paddenstoelen)
Het feitelijk loon uit de huidige dienstbetrekkingOnbetaald verlof uit levensloop
NachttoeslagOnbetaald verlof uit scholing
Onbetaald ouderschapsverlofOntslagvergoeding
Overuren/meeruren/onaagename uren inclusief inconveniënten toeslagProvisie
Persoonlijke toeslagenReiskostenvergoeding
PloegendiensttoeslagStamrechtuitkering
Prestatietoeslag op het uurloonTantième
Structurele eindejaarsuitkeringVerhuisvergoeding
Tijdelijke toeslag vakkennisWinstuitkering
Tijdelijke toeslag werken in hogere functieVerlaging van salaris/ overwerk/ vakantietoeslag/ eindejaarsuitkering i.v.m. fietsplan/MKA/uitruil
Toeslag bijzondere werkzaamhedenVermindering salaris i.v.m. een dienstwoning (bijvoorbeeld cao Dierhouderij)
Toeslag voor surveillance en toezicht (cao Bos en Natuur)Bijtelling auto van de zaak
Toeslag werken in akkoordUitgeruilde overuren i.v.m. de cafetariaregeling LTO
Uitbetaalde verlof- en Adv-dagen, reisuren (niet zijnde reiskosten)
Uitbetaling van tijd voor tijd
Vakantietoeslag
Waarnemingstoeslag
Uitbetaling levensfasebewust personeelsbeleid (cao Hoveniers) Ja (bestaat niet meer)