Loongegevens aanleveren

Om de premie vast te stellen levert u loongegevens aan via het werkgeversportaal. Op deze pagina staat hoe en wat u aanlevert. 

Aanleveren met een bestandsaanlevering 

U kunt loongegevens aanleveren met een bestandsaanlevering via het werkgeversportaal. Dat doet u met een MDVPLO bestand vanuit uw salarispakket. Uw softwareleverancier kan u hiermee helpen. Het bestand kunt u uploaden in het tabblad 'Bestandsaanlevering'. 

Handmatig aanleveren in het werkgeversportaal

In het tabblad 'Werknemers' kunt u handmatig gegevens aanleveren. Dat kan per werknemer of via een mutatietabel voor meerdere werknemers tegelijk. 

Aan te leveren uren

Wel aanleveren Niet aanleveren
Gewerkte uren Tijd voor tijd-uren
Overuren Uitruiluren via cafetariaregeling
Meeruren
Onaangename uren o.a. wachturen
Ziekte-uren
Reisuren
Snipperuren
Arbeidstijdverkorting (ATV)
Arbeidsduurverkorting (ADV)

Aan te leveren loonbestanddelen

Wel aanleveren Niet aanleveren
13e maand Bonus
Aanvulling ivm seniorenregeling (bijvoorbeeld cao Glastuinbouw en LEO) Diensttijduitkering
Avondtoeslag Eenmalige uitkering
Bereikbaarheidsdienst Gratificatie
Consignatievergoeding Normaal onbetaald verlof
Extra opkomst Onbetaald verlof omdat iemand geschorst is (cao Paddenstoelen)
Het feitelijk loon uit de huidige dienstbetrekking Onbetaald verlof uit levensloop
Nachttoeslag Onbetaald verlof uit scholing
Onbetaald ouderschapsverlof Ontslagvergoeding
Overuren/meeruren/onaagename uren inclusief inconveniënten toeslag Provisie
Persoonlijke toeslagen Reiskostenvergoeding
Ploegendiensttoeslag Stamrechtuitkering
Prestatietoeslag op het uurloon Tantième
Structurele eindejaarsuitkering Verhuisvergoeding
Tijdelijke toeslag vakkennis Winstuitkering
Tijdelijke toeslag werken in hogere functie Verlaging van salaris/ overwerk/ vakantietoeslag/ eindejaarsuitkering i.v.m. fietsplan/MKA/uitruil
Toeslag bijzondere werkzaamheden Vermindering salaris i.v.m. een dienstwoning (bijvoorbeeld cao Dierhouderij)
Toeslag voor surveillance en toezicht (cao Bos en Natuur) Bijtelling auto van de zaak
Toeslag werken in akkoord Uitgeruilde overuren i.v.m. de cafetariaregeling LTO
Uitbetaalde verlof- en Adv-dagen, reisuren (niet zijnde reiskosten)
Uitbetaling van tijd voor tijd
Vakantietoeslag
Waarnemingstoeslag
Uitbetaling levensfasebewust personeelsbeleid (cao Hoveniers) Ja (bestaat niet meer)

Hoi