Overslaan en naar inhoud gaan

Loongegevens aanleveren

Elke maand of 4 weken levert u loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte. Het aanleveren gaat direct vanuit uw salarispakket. 

2020: MDVPLO of handmatig

Wilt u loongegevens over 2020 (of correcties over eerdere jaren) aan ons doorgeven? Neem dan contact met ons op. Vervolgens kunt u inloggen en deze gegevens aanleveren.

2021: uniforme pensioenaangifte

Vanaf 2021 levert u loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte (upa). Met de upa levert u loongegevens direct aan via uw salarispakket. In uw salarispakket ziet u direct of uw pensioenaangifte goed is verstuurd. De status van de verwerking van uw aanlevering kunt u bij ons bekijken.

Zorg ervoor dat pensioenaangifte op tijd bij ons binnen is. Bekijk de uiterste aanleverdata voor de pensioenaangifte. 

Goed om te weten:

  • Is er sprake van verlof? Onbetaald verlof geeft u ook door via de upa.
  • Wil een werknemer zijn pensioenopbouw voortzetten tijdens het verlof? Neem dan contact op met uw salarispakketleverancier hoe u dit kunt doorgeven via de upa.
  • Heeft een werknemer met een nuluren-contract in een tijdvak niet gewerkt, dan moet er wel aangifte worden gedaan. U geeft dan een ‘0’ waarde door. Dit doet u bij de velden 'regelingloon' en 'verloonde uren voor regeling'.

Uw salarispakket moet geschikt zijn voor de upa

U verstuurt uw pensioenaangiftes met de upa direct vanuit uw salarispakket. U heeft daarom een salarispakket nodig dat geschikt is voor de upa. Heeft u geen salarispakket? Dan raden we u aan om salarissoftware aan te schaffen of de pensioenaangifte uit te besteden aan een administrateur.

Elk salarispakket werkt net even anders. Uw softwareleverancier kan u daarom het beste uitleggen hoe u in uw pakket pensioenaangifte doet. De meeste softwareleveranciers hebben een handleiding voor u.

Upa activeren

Voordat u pensioenaangifte kunt doen met de upa, activeert u de upa via onze website. Dat is nodig om een koppeling te maken tussen uw salarispakket en onze pensioenadministratie. Let op: het bevestigen van uw e-mailadres is belangrijk! Zo houden we u op de hoogte van eventueel ontbrekende gegevens in uw loonaangifte.

U kunt meerdere salarispakketten koppelen. Afhankelijk van uw salarispakket krijgt u daarna een persoonlijk upa-account. 

Upa nu activeren

Gebruik de volgende kenmerken bij het vullen van de regelinggegevens in het upa-bericht

Regeling kenmerkRegeling variantOmschrijving regelingType deelname
U0116-1001niet van toepassingBasisregelingVerplicht
U0116-100200001Excedent middelloonregelingVrijwillig collectief
U0116-100200002Excedent premieregelingVrijwillig collectief
U0116-1003niet van toepassingAspirantenregelingVerplicht tot en met 2023
S0116-2001niet van toepassingColland ArbeidsmarktVerplicht of vrijwillig
(conform aansluiting)


Als u de melding krijgt dat dit contract niet klopt, dan heeft u een regelingkenmerk aangevinkt voor een regeling die u niet afneemt bij BPL Pensioen. Een regelingkenmerk (ook wel productcode) is het kenmerk voor de regelingen die u afneemt bij BPL Pensioen. Bij de upa-activatie vinkt u deze aan in uw pakket.

Gegevens controleren

Om de aangeleverde gegevens terug te zien kunt u een uitdraai maken vanuit uw salarispakket. Ook kunt u via de ‘Mijn omgeving’ het verwerkingsverslag controleren. 

Wilt u voor meerdere bedrijven via een salarispakket aanleveren, en heeft u geen administratiekantoor gemachtigd? Per salarispakket kan maar een organisatie gegevensaanlevering doen. Als u meerdere bedrijven onder een pakket heeft, moet u een machtiging regelen

Loongegevens die u aanlevert