Premie excedent premieregeling per 1 januari 2020

woensdag, april 1, 2020

Eind vorig jaar publiceerde de Minister van Financiën een nieuw staffelbesluit voor DC-regelingen. In lijn met het nieuwe staffelbesluit hebben wij per 1 januari 2020 de premiepercentages van 2 leeftijdscohorten met 0,1% aangepast. In onderstaande tabel hebben wij de aangepaste leeftijdscohorten grijs gemarkeerd. In maart ontving u een eerste nota waarop rekening is gehouden met deze aangepaste premiepercentages.

Leeftijd Premie inleg
21 tot en met 24 jaar 4,4%
25 tot en met 29 jaar 5,4%
30 tot en met 34 jaar 6,6%
35 tot en met 39 jaar 8,0%
40 tot en met 44 jaar 9,8%
45 tot en met 49 jaar 12% (in 2019: 11,9%)
50 tot en met 54 jaar 14,6%
55 tot en met 59 jaar 18,0%
60 tot en met 64 jaar 22,4%
65 tot en met 67 jaar 26,9% (in 2019: 26,8%)

Hoi